Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2532 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencje

Audytor wewnętrzny

Brak


Biuro Kontroli i Skarg

Biuro Prawne

Brak


Kancelaria Prezydenta Miasta

Brak


Miejski Rzecznik Konsumentów

Brak


Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Brak


Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Brak


Referat Kultury, Sportu i Turystyki

Referat Zarządzania Kryzysowego

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Brak


Sekretarz

Brak


Skarbnik Miasta (Główny Księgowy Budżetu Miasta)

Brak


Straż Miejska Ostrołęki

Urząd Stanu Cywilnego

Wiceprezydent Miasta Grzegorz Płocha

Brak


Wiceprezydent Miasta Paweł Stańczyk

Brak


Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Dróg

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Informatyki

Brak


Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

Wydział Obsługi Urzędu

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta

Wydział Oświaty

Brak


Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-10-14 14:21:33

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008