Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2093 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Miejski Rzecznik Konsumentów

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Andrzej Bednarczyk, Miejski Rzecznik Konsumentów

 • Telefon: (+48 29) 764 68 11, wew. 324

 • Kompetencje

  Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  6. przygotowywanie i przedkładanie prezydentowi miasta do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni oraz przekazywanie jej właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008