Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

Miasto Ostrołęka
Statut Miasta
Symbole
Rady Osiedli
Majątek Miasta
Podatki lokalne
Konta bankowe Miasta
Budżet Miasta
Realizacje Budżetu
Polityka zagraniczna
Wieloletni Plan Inwestycyjny
 
Rada Miasta
Przedmiot działalności
Skład
Informacje o radnych
Komisje
Informacje o komisjach Rady Miejskiej
Kluby
Informacje o klubach radnych
Rady Osiedli
Harmonogram posiedzeń
Sesje Rady Miasta
Interpelacje, zapytania i wnioski
 
Prezydent
Zakres kompetencji
Życiorys
 
I Zastępca Prezydenta
Zakres kompetencji
Życiorys
 
II Zastępca Prezydenta
Zakres kompetencji
Życiorys
 
Urząd Miasta
Oferty pracy
Regulamin Organizacyjny
Struktura Urzędu
Sekretarz
Skarbnik
Referaty/Wydziały
Informacje o komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego
Informacje o pracownikach komórek organizacyjnych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Ewidencje, Rejestry, Archiwa
Informacje szczegółowe o ewidencjach, rejestrachach, archiwach i wykazach prowadzonych przez Urząd Miejski i podległe jemu placówki
 
Jednostki organizacyjne
Zakłady budżetowe
Informacje szczegółowe o zakładach budżetowych Miasta Ostrołęki
Edukacja publiczna
Informacje o publicznych ośrodkach edukacyjno-wychowawczych
Spółki handlowe
Informacje szczegółowe o spółkach handlowych, w których Miasto posiada udziały
 
Prawo lokalne
Statut Miasta
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Tablica ogłoszeń Miasta Ostrołęki
Oferty pracy
Przetargi
Wyniki przetargów
Projekty zarządzeń
Obwieszczenia
Ogłoszenia
Zgłoszenia budowy
Pozostałe
 
Dziennik Ustaw
 
Monitor Polski

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2003-06-18 12:00:06

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008