Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36764 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 734

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-28
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem przyległym w budynku położonym przy ul. Gen. Armii A.Gorbatowa nr 15 w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-28
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa pasa drogowego ulic gen. I.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych w Ostrołęce - budowa i remont miejsc postojowych", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-16
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-10
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-29
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-29
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Partyzantów 3 w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach/wykluczeniu/odrzuceniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach/wykluczeniu/odrzuceniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ulicy Otok w Ostrołęce" wraz z budową odwodnienia oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznych NN oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-31
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ulicy Koszarowej w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-10
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce" - II etap w części obejmującej budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią, kanalizacją deszczową, oświetleniem i monitoringiem, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-08
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa małej sali kinowej w budynku Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa małej sali kinowej w OCK", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-03
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-17
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-06
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont ulicy gen. A.J. Madalińskiego w Ostrołęce" wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-06
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont ulicy rtm. W.Pileckiego w Ostrołęce" wraz z remontem kanalizacji deszczowej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-21
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ulicy Małej w Ostrołęce" wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci kablowej SN i nN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

Wyświetlono 734 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008