Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36764 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1054

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 185/4 ÷ 185/51 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2015-07-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Miłej oznaczonych numerami geodezyjnymi 50163 i 50164, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30248/11 i 30248/12, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2015-09-07 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr 51354, położonej w Ostrołęce przy ulicy Korczaka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10572/2.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem: 10011/1, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gościniec Mazurski, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 30186/1, 30186/2 i 30186/3.
Nieaktualne [do 2015-07-15 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym: 30494.
Nieaktualne [do 2015-07-15 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Chętnika oznaczonych numerami: 40062/8 i 40062/10, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 60/1, 61/1 i 62/1.
Nieaktualne [do 2016-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami: 30199/1 i 30210, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-01
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Ostrołęckie Dni Trzeźwości Żyję Zdrowo - kocham Ostrołękę".
Nieaktualne [do 2015-06-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-29
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS sp. z o.o. dysponuje wolnym mieszkaniem trzypokojowym nr 23 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce. Powierzchnia użytkowa mieszkania 63,20 m2
Nieaktualne [do 2015-06-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-27
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 - 2019.
Nieaktualne [do 2015-06-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce

[ Pobierz ]
Formularz z KRK - osoba

[ Pobierz ]
Formularz z KRK - podmiot zbiorowy.

[ Pobierz ]
Karta zgłoszenia kandydata

[ Pobierz ]
Lista osób zgłaszających kandydata

[ Pobierz ]
Oświadczenie dot. prowadzonych postępowań

[ Pobierz ]
Oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Witosa 2B przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-16 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta oznaczonej nr 40077, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa oznaczonej nr 52800, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30547, 30561, 30583 oraz w rejonie ulicy Skierkowskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 50661/22, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Jana Kazimierza, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 20999/7, 20999/9.
Nieaktualne [do 2015-06-30 10:00:00]

Wyświetlono 1054 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008