Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Ostrołęki

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), Urząd Miasta Ostrołęki uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP epuap.gov.pl

Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego:


Formularze podatkowe
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości/rozłożenie zapłaty podatku na raty
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości
Wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości
Inne
Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Ostrołęki
Wniosek o wydanie prawa jazdy

Adresy skrytek:

/umostroleka/skrytka - skrytka ogólna
/umostroleka/FBPO - skrytka Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat np. dla sprawozdań RB

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miasta Ostrołęki (8:00-16:00) do pokoju nr 206 przy Pl. Gen. Bema 1 w Ostrołęce na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony Urzędowi Miasta Ostrołęki zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-16 15:02:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008