Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenia i informacje


INFO 1

Zarządzenie Nr 68/15 z dnia 2015-03-25 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
[ pobierz ]

INFO 2

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2015r. o wykazie miejsc na terenie miasta Ostrołęki przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. .
[ pobierz ]

INFO 3

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2015r. o wykazie miejsc na terenie miasta Ostrołęki przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.: .
[ pobierz ]

INFO 4

Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania .
[ pobierz ]

INFO 5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2015r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.: .
[ pobierz ]

INFO 6

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Miasta Ostrołęki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. .
[ pobierz ]

INFO 7

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Ostrołęki .
[ pobierz ]

INFO 8

Zarządzenie Nr 92/15 z dnia 2015-04-20 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
[ pobierz ]

INFO 9

Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Ostrołęce .
[ pobierz ]

INFO 10

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Ostrołęce .
[ pobierz ]

INFO 11

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych.
[ pobierz ]

INFO 12

Zarządzenie Nr 117/15 z dnia 2015-05-08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.
[ pobierz ]

INFO 13

Zarządzenie Nr 125/15 z dnia 2015-05-18 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
[ pobierz ]

INFO 14

Zarządzenie Nr 126/15 z dnia 2015-05-18 W sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
[ pobierz ]

INFO 15

Zarządzenie Nr 132/15 z dnia 2015-05-21 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
[ pobierz ]

INFO 16

Informacja o godzinach pracy komisji.
[ pobierz ]

INFO 17

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych.
[ pobierz ]

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22 15:11:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008