Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Informacje o ochronie środowiska

Informacje o ochronie środowiska

Wykaz jednostek posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Ostrołęki. [ pobierz plik PDF ]


Wykaz kart informacyjnych zawierających dane o środowisku i jego ochronie do 2012 roku

Wykaz kart informacyjnych zawierających dane o środowisku i jego ochronie od 2012 roku


Informacja o znajdujących się na terenie miasta Ostrołęki zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Ostrołęki na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 [ pobierz plik PDF ]


Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku [ pobierz plik PDF ]


Miasto Ostrołęka wykonało mapy akustyczne dla dróg o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie. Opracowanie obejmuje ulice: Mostową, Warszawską. I Armii Wojska Polskiego, Traugutta, Stacha Konwy, Steyera, Bogusławskiego, Kopernika i 11 Listopada. Zostały one wykonane w celu oceny klimatu akustycznego w/w dróg i zidentyfikowania obszarów szczególnie narażonych na ponadnormatywny hałas . Stanowią podstawę do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, gdzie normy są przekraczane. Program taki powinien zostać opracowany do 30 czerwca 2013r. Mapy akustyczne

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-02-13 14:38:10

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008