Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 243 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Informacje

Prawo lokalne

Na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych Miastu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na jego terenie. Organy Miasta mogą stanowić akty prawa miejscowego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym w sprawach:

  1. wewnętrznego ustroju Miasta i osiedli oraz innych spraw wymagających uregulowania w Statucie,
  2. organizacji Urzędu Miejskiego i instytucji miejskich,
  3. zasad zarządu mieniem Miasta,
  4. zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisy porządkowe może wydawać Prezydent.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym oraz Prezydentowi. Projekty uchwał mogą być wnoszone pod obrady przez Prezydenta, komisje, kluby radnych i radnych w ilości co najmniej 5.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2003-06-15 10:47:43

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008