Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2091 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki
szukana fraza: rok:  
zarządzenia: wszystkie aktualne nieaktualne

Znaleziono 4924 zarządzeń. Wyświetlono od 1 do 20 zarządzeń.

 • Zarządzenie Nr 186/15 z dnia 2015-06-29 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 • Zarządzenie Nr 185/15 z dnia 2015-06-26 w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 184/15 z dnia 2015-06-25 w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Miasta Ostrołęki w drodze bezprzetargowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
  [ pobierz plik PDF (42.9 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 183/15 z dnia 2015-06-25 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.
  [ pobierz plik PDF (68.5 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 182/15 z dnia 2015-06-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Ostrołęki.
  [ pobierz plik PDF (65.6 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 181/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany udziału we współwłasności nieruchomości.
  [ pobierz plik PDF (22.3 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 180/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany udziału we współwłasności nieruchomości.
  [ pobierz plik PDF (21.4 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 179/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany udziału we współwłasności nieruchomości.
  [ pobierz plik PDF (22.4 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 178/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie zmiany udziału we współwłasności nieruchomości.
  [ pobierz plik PDF (22.3 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 177/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu.
  [ pobierz plik PDF (23.5 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 176/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu.
  [ pobierz plik PDF (24.4 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 175/15 z dnia 2015-06-24 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu.
  [ pobierz plik PDF (23.4 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 174/15 z dnia 2015-06-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wynagrodzenia.
  [ pobierz plik PDF (77 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 173/15 z dnia 2015-06-22 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych.
  [ pobierz plik PDF (48.4 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 172/15 z dnia 2015-06-22 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.
  [ pobierz plik PDF (38.7 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 171/15 z dnia 2015-06-18 w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych wydziałach, referatach i biurach Urzędu Miasta Ostrołęki.
  [ pobierz plik PDF (39.7 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 170/15 z dnia 2015-06-18 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki.
  [ pobierz plik PDF (2678.9 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 2015-06-18 w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Gawarkiewicz dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy
  [ pobierz plik PDF (20.7 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 168/15 z dnia 2015-06-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce
  [ pobierz plik PDF (17 KB) ]
 • Zarządzenie Nr 167/15 z dnia 2015-06-18 w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu pozostałej części ceny nieruchomości gruntowej, sprzedanej w drodze bezprzetargowej.
  [ pobierz plik PDF (24.4 KB) ]

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:22:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008