Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Konta bankowe Miasta

Numery publicznych kont bankowych Miasta Ostrołęki

   
»

Aktualne numery rachunków bankowych miasta Ostrołęki

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)

 • dotacje, subwencje, udziały w podatkach dochodowych,

 

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,

 

62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 • opłata za zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów miejskich,
 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,
 • opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
 • opłaty parkingowe,
 • opłaty komunikacyjne,
 • należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych ,
 • opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych ,
 • inne opłaty za wyjątkiem opłaty skarbowej, od posiadania psów i za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa

 • opłaty za zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
 • opłaty za dowody osobiste,
 • opłaty za dane adresowe.

UWAGA ! Począwszy od roku 2014  wszystkie należności z tytułu podatków : od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego a także opłat : od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych są płatne na  indywidualne numery rachunków bankowych  przypisane do każdego zobowiązanego podmiotu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe rachunki.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-04-25 14:42:42

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008