Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2091 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Majątek miasta

Informacja o gruntach stanowiących własność Miasta Ostrołęki na dzień 30 czerwca 2007 r.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntu o powierzchni 739,4658 ha i wartości 229 215 643 zł.

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty będące w bezpośrednim zarządzie dzielą się na:

 1. grunty rolne o pow. 150,5057 ha i wartości 31 570 146 zł.
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 61,2942 ha i wartości 8 357 646 zł.
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 521,0588 ha i wartości 188 064 252 zł.
  Do przedmiotowych gruntów zalicza się:
  • tereny mieszkaniowe,
  • tereny przemysłowe,
  • tereny zabudowane,
  • zurbanizowane tereny niezabudowane,
  • tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
  • tereny komunikacyjne (w tej grupie mieszczą się w przeważającej większości grunty zajęte pod drogi i grunty miejskich jednostek organizacyjnych),
 4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 6,6071 ha i wartości 1 223 599 zł.

Wartość gruntów w stosunku do 2006 roku zwiększyła się ze względu na to, że miasto nabyło grunty we wsi Przytuły Stare i Rozwory. Dlatego też zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych.

Przedmiotowe użytki gruntowe zostały wykazane zgodnie z § 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 /.

Miasto Ostrołęka posiada obecnie:

 • 5 budynków mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki /100% udziału/,
 • 10 budynków socjalnych,
 • 72 budynki, w których Miasto Ostrołęka jest współwłaścicielem /wspólnoty mieszkaniowe/,
 • 2 budynki stanowiące własność Miasta Ostrołęki, przeznaczone do sprzedaży /ul. Kazimierza 2 i ul. Kolejowa 51/,
 • 2 budynki użytkowe /ul.Goworowska 8A i ul.Kościuszki 21/.

W wyżej wymienionych budynkach Miasto Ostrołęka jest właścicielem:

 • 641 lokali mieszkalnych,
 • 150 lokali socjalnych.

W okresie od stycznia do czerwca br., sprzedanych zostało 18 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka posiada także własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Eskulap" przy ulicy Denisiewicza 4/20 w Ostrołęce oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" - "klub Oczko" przy ulicy Sikorskiego 6.


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Drogi gminne
Wykaz dróg o kategorii gminnej na terenie miasta Ostrołęki

[ POBIERZ ]
Drogi powiatowe
Wykaz dróg o kategorii powiatowej na terenie miasta Ostrołęki

[ POBIERZ ]
Drogi krajowe i wojewódzkie
Wykaz dróg o kategorii krajowej i wojewódzkiej na terenie miasta Ostrołęki

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2007-09-03 15:33:20

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008