Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2532 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem:

  • hierarchizującym zadania inwestycyjne zgodnie z ustalonymi kryteriami,
  • porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących przygotowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązanie problemów terenowo-prawnych poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej do etapu realizacji inwestycji,
  • optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych miasta,
  • umożliwiającym starania w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych,
  • wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz miasta ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju miasta.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla m. Ostrołęki opracowywany jest od 2000 roku. Ma charakter kroczący z pięcioletnim horyzontem czasowym, dlatego też każdy pierwszy rok planu jest jednocześnie rokiem budżetowym miasta. Zgodnie z obowiązującymi zasadami określającymi ten dokument (Uchwała Nr 33/V/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.01.2007r.), aktualizacja planu następuje po każdorazowych zmianach dokonanych w budżecie miasta w zakresie zadań ujętych w planie WPI.

Załączniki do uchwał:

  • Załączniki do Uchwały nr 146/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki (aktualizacja wg załącznika nr 3 uchwały nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 26 czerwca 2008r.)
    [pobierz plik PDF]Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Uchwała nr 409/XLVI/2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006
przyjęty Uchwałą nr 409/XLVI/ 2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 27 grudnia 2001 roku

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 434/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 444/LII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 464/LIII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 490/LIV/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 493/LV/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 22/IV/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 75/XII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2003-2007"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 121/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003r.
zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2003 - 2007"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 221/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2003-2007"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 320/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2004 - 2008"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 327/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2004-2008" za okres II półrocza 2004 r.

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 395/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2005-2009" za okres I półrocza 2005 r.

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 468/L/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2005-2009" za okres II półrocza 2005 roku.

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 474/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2005-2009"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 529/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010" za okres I półrocza 2006 r.

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 24/IV/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010"

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 146/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2007-2011"

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-08-01 08:48:42

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008