Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2533 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Statut Miasta

TEKST UJEDNOLICONY STATUTU MIASTA OSTROŁĘKI

został uchwalony Uchwałą Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki ze zmianą wynikającą z przyjęcia Uchwały Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY MIASTA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 4
SESJE RADY

ROZDZIAŁ 5
KOMISJE RADY

ROZDZIAŁ 6
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

ROZDZIAŁ 7
KLUBY RADNYCH

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA I TRYB PRACY PREZYDENTA

ROZDZIAŁ 9
JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA

ROZDZIAŁ 10
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

ROZDZIAŁ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


ZAŁĄCZNIKI

Statut Miasta Ostrołęki
(Uchwała Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)

Zmiany do Statutu Miasta Ostrołęki
(Uchwała Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)

Załącznik 1
Obszar i granice Miasta

Załącznik 2
Herb Miasta Ostrołęki

Załącznik 3
Wzór sztandaru Ostrołęki

Załącznik 4
Wzór flagi Miejskiej

Załącznik 5
Hymn i Hejnał Miasta Ostrołęki

Załącznik 6
Wzory pieczęci Miejskich

Załącznik 7
Wzór tablicy samorządowej

Załącznik 8
Wzór legitymacji Radnego

Załącznik 9
Wzór legitymacji Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Załącznik 10
Uprawnienia osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Statut Miasta Ostrołęki
(Uchwała Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)

[ POBIERZ ]
Zmiany do Statutu Miasta Ostrołęki
(Uchwała Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)

[ POBIERZ ]
Załącznik 1
Obszar i granice Miasta

[ POBIERZ ]
Załącznik 2
Herb Miasta Ostrołęki

[ POBIERZ ]
Załącznik 3
Wzór sztandaru Ostrołęki

[ POBIERZ ]
Załącznik 4
Wzór flagi Miejskiej

[ POBIERZ ]
Załącznik 5
Hymn i Hejnał Miasta Ostrołęki

[ POBIERZ ]
Załącznik 6
Wzory pieczęci Miejskich

[ POBIERZ ]
Załącznik 7
Wzór tablicy samorządowej

[ POBIERZ ]
Załącznik 8
Wzór legitymacji Radnego

[ POBIERZ ]
Załącznik 9
Wzór legitymacji Przewodniczącego Zarządu Osiedla

[ POBIERZ ]
Załącznik 10
Uprawnienia osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-07-22 09:13:30

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008