Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36729 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1397

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacją termiczną do budynków mieszkalnych przy ulicy Krańcowej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci cieplnej zasilającej osiedle Krańcowa" na terenie działki nr 30643, w obrębie 0003- 3, m.Ostrołęka, woj.mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-07-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na części działki nr ewid. 10833/2 położonej w Ostrołęce w rejonie ulic: Spacerowej, Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza.
Nieaktualne [do 2015-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 7/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr 50734, 50737/2 w obrębie 0005-5 oraz nr 60677/3 w obrębie 0006-6, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie - rejon ul.Rolnej, Al.Jana Pawła II oraz ul. Emigrantów.
Nieaktualne [do 2015-07-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-22
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji GGN.6833.22.2015, orzekająca o ustaleniu kwoty odszkodowania za grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, położony w jednostce ewidencyjnej 146101_1, M. Ostrołęka, obręb 0001-1, oznaczony numerami geodezyjnymi: 10209/1, o pow. 0,0099 ha oraz 10209/3, o pow. 0,0007 ha przejęty pod budowę ulicy Otok.
Nieaktualne [do 2015-07-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji 6/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400kV Ostrołęka ? Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn na części działki nr 30001, w obrębie 0003-3, m Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60200, 68669/6, 68669/2 - ulica Stańskiego w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-06-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 101/15 z dnia 20.05.2015 r. znak WAB.6740.82.2015 o pozwoleniu na budowę ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce, na terenie działek o nr ew. 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21171/2, 21076/6.
Nieaktualne [do 2015-06-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr 50734, 50737/2, 60677/3 w Ostrołęce - rejon ul. Rolnej, Jana Pawła II, Emigrantów.
Nieaktualne [do 2015-05-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220KV w relacji Ostrołęka - Olsztyn na terenie działki nr 30001 w obrębie 0003-3 m. Ostrołęka woj. mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-05-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce, na działkach 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21171/2, 21076/6.
Nieaktualne [do 2015-05-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na części działki nr ewid. 10833/2 położonej w Ostrołęce w rejonie ulic: Spacerowej, Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza.
Nieaktualne [do 2015-05-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 5/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek oznaczonych nr 61857, 61866, 61867, 61870, 61875/30 w obrębie 0006-6, ul. Żeromskiego - Plac Dworcowy w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-05-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-21
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 4/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60271, 60272, 60283, 60290, 60288 - w obrębie 0006-6, ul.Wypychy w Ostrołęce, pow.ostrołęcki, woj.mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-05-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-31
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 3/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN oraz przebudową kolidującej linii kablowej nN-0,4kV na terenie działek oznaczonych nr 40152/11, 40152/13, 40152/23 w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte w Ostrołęce, w obrębie 0004-4, pow.ostrołęcki, woj.mazowieckie
Nieaktualne [do 2015-04-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wyłożeniu do publicznego wglądu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Hallera", który obejmuje działki nr: 40450/1, 40456/4, 40456/6, 40456/7, 40456/3 i część działki nr 40453 położone pomiędzy ulicami Gen. Hallera, ul. Dzieci Polskich i ul. Baśniową.
Nieaktualne [do 2015-05-06 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Tekst planu

[ Pobierz ]
Rysunek planu

[ Pobierz ]
Prognoza oddziaływania na środowisko

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-20
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w Ostrołęce na działkach: 10833/1, 10833/2, 20352/2, 20352/5, 20569, 20993/2, 20993/3, 20993/4, 20994, 21604/1, 21661/1 .
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-20
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 1/15 znak : WAB.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w Ostrołęce na dz.: 10833/1, 10833/2, 20352/2, 20352/5, 20569, 20993/2, 20993/3, 20993/4, 20994, 21604/1, 21661/1.
Nieaktualne [do 2015-04-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60271, 60272, 60283, 60290, 60288 w rejonie ulicy Wypychy w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-04-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek oznaczonych nr 61857, 61866, 61867, 61870, 61875/30 w obrębie 0006-6, ul. Żeromskiego - Plac Dworcowy w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-03-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Koszarowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 30626, 30638, 30202 i 30201/2 położone przy ul. Koszarowej, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Nieaktualne [do 2015-04-08 16:00:00]

Wyświetlono 1397 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008