Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2535 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem nr 5/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 stycznia 2007 r.

Skład Komisji:

  1. Grzegorz Makowiecki, Przewodniczący Komisji
  2. Irena Nosek, Zastępca Przewodniczącego
  3. Ks. Piotr Burzyński
  4. Janina Kurpiewska
  5. Przemysław Łukowski
  6. Zenon Ostasz
  7. Grzegorz Płocha
  8. Renata Sobiech
  9. Dariusz Wesołowski
  10. Paweł Żebrowski

Komisja obejmuje swoim działaniem teren miasta Ostrołęki. Szczegółowy zakres działania Komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 stycznia 2007 r.


Kontakt:
Krystyna Sadownikow
Urząd Miasta w Ostrołęce
ul. Kościuszki 45, pokój nr 210
Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 249

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-10-24 10:40:12

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008