Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 269 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zakres kompetencji

Kompetencje Wiceprezydenta Miasta Pawła Stańczyka

Wiceprezydent Miasta - Paweł Stańczyk nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. związane z tworzeniem mieszkaniowego zasobu Miasta i utrzymaniem miejskiej infrastruktury usług komunalnych,
 2. wynikające z ustawy prawo budowlane, ustawy o własności lokali, ustawy prawo ochrony środowiska,
 3. związane z kształtowaniem polityki przestrzennej miasta wynikającej z przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
 4. związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych miasta, remontów kapitalnych, związane z budową, remontem i utrzymaniem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych miasta,
 5. pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji prowadzonych przez miasto,
 6. zamówień publicznych.

Pod bezpośrednim nadzorem Wiceprezydenta Miasta - Pawła Stańczyka wykonują zadania:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa,
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich,
 4. Wydział Dróg,
 5. Biuro Zamówień Publicznych.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2012-01-03 10:15:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008