Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2535 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zakres kompetencji

Kompetencje Wiceprezydenta Miasta Grzegorza Płochy

Wiceprezydent Miasta - Grzegorz Płocha nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. kultury, sportu i turystyki,
 2. związane z ewidencją i rejestracją pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami oraz transportem drogowym,
 3. związane z opracowywaniem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, pomocą społeczną, ochroną zdrowia oraz przeciwdziałaniem i zwalczaniem patologii,
 4. z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych; spraw wojskowych; organizacyjno - technicznego przygotowania wyborów na ławników do sądów powszechnych; nadzoru nad działalnością stowarzyszeń; organizacyjno - technicznego przygotowania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu gminnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
 5. z zakresu realizacji zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. związane z komunalizacją i gospodarowaniem mieniem Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowaniem gruntami rolnymi i nierolnymi oraz rolnictwem,
 7. związane z miejskim zasobem geodezyjno-kartograficznym i uzgadnianiem dokumentacji projektowej.

Pod bezpośrednim nadzorem Wiceprezydent Miasta - Grzegorza Płochy wykonują zadania:

 1. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich,
 2. Wydział Komunikacji i Transportu,
 3. Referat Kultury, Sportu i Turystyki,
 4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 5. Urząd Stanu Cywilnego.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-08-28 10:20:35

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008