Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Ewidencja dokumentów przechowywanych w Archiwum Zakładowym

 
Opis

Ewidencja zawiera informacje o dokumentach wytwarzanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz aktach likwidowanych Przedszkoli i Żłobków.

 
Zasady udostępniania

Dokumentacja może być udostępniana na miejscu w archiwum za zgodą Sekretarza Miast lub kierownika komórki organizacyjnej, z której ta dokumentacja pochodzi. W wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta dokumentacja może być wypożyczana poza lokal archiwum na ściśle określony termin. Wypożyczenie dokumentacji poza jednostkę organizacyjną może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Prezydenta Miasta, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej z której dokumentacja pochodzi. Udostępnianie dokumentacji dla prasy , radia i telewizji, instytucji naukowo-badawczych i innych wymaga zgody Prezydenta Miasta.

Informacje z rejestru dostępne są w Wydziale Obsługi Urzędu. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji jest Agnieszka Bralska.

 
Opis przygotowany przez:

Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu:
Ewa Sulich

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008