Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Informatyki

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Jacek Olkowski, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 323

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału  Informatyki należy wykonywanie czynności w zakresie tworzenia spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem,
  a w szczególności:

  1. tworzenie oprogramowania w urzędzie,
  2. nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,
  3. badanie możliwości wykorzystania komputerowego przetwarzania danych dla potrzeb organów miasta i urzędu,
  4. opracowywanie koncepcji systemu informatycznego i strategii jego wdrażania,
  5. dobór sprzętu i oprogramowania zgodnego z przyjętymi normami oraz prowadzenie spraw dotyczących wymogów legalizacji programów, struktur baz danych i homologacji,
  6. wdrażanie systemu informatycznego w urzędzie oraz nadzór nad jego prawidłowym wykorzystaniem,
  7. organizowanie współdziałania w zakresie pozyskiwania i udostępniania danych,
  8. administrowanie systemem, w szczególności: organizowanie pracy sieci, pielęgnacja systemu informatycznego,
  9. modernizowanie i rozwijanie systemu informatycznego, programowanie związanych z tym inwestycji oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,
  10. regulowanie zasad dostępu do systemu informatycznego oraz ochrona informacji w nim przechowywanych,
  11. organizowanie szkoleń kadry urzędu w zakresie wykorzystywania technik  informatycznych,
  12. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu,
  13. organizacyjne i techniczne przygotowanie na szczeblu miasta wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów osiedli oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
  14. nadzór nad serwisem systemu monitoringu wizyjnego miasta,
  15. nadzór i prowadzenie "portalu wewnętrznego" urzędu miasta,
  16. obsługa informatyczna i redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
  17. bieżąca aktualizacja kart informacyjnych i wzorów wniosków na stronach internetowych prowadzonych przez urząd  i w portalu intranetowym urzędu,
  18. zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów informatycznych.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008