Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Rejestr miejskich instytucji kultury

 
Opis

Księga rejestrowa zawiera 4 działy:

 1. Dział pierwszy – oznaczenie instytucji kultury – umieszcza się:
  • nazwę instytucji
  • przedmiot działalności
  • oznaczenie organizatora
  • akt o utworzeniu instytucji
  • identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej
 2. Dział drugi – organizacja instytucji kultury – umieszcza się:
  • statut instytucji i datę złożenia
  • imię i nazwisko dyrektora instytucji
  • imiona i nazwiska pełnomocników instytucji uprawnionych do dokonywania czynności prawnych wraz zakresami upoważnień
  • nazwy i siedziby jednostek organizacyjnych instytucji, które sporządzają bilans
 3. Dział trzeci – mienie instytucji kultury – umieszcza się:
  • wyposażenie materiałowo - techniczne i środki finansowe
  • wzmiankę o złożeniu do rejestru bilansu instytucji za ostatni rok
  • wzmiankę o obciążeniu środków trwałych instytucji ograniczonymi prawami rzeczowymi
 4. Dział czwarty – połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury – umieszcza się:
  • wzmianki dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji
  • imię i nazwisko likwidatora.

 
Zasady udostępniania

Dane zawarte w ewidencji są jawne i podlegają udostępnieniu. [ pobierz ]

 
Opis przygotowany przez:

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki

Agata Sosińska

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008