Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

 
Opis

Rejestr zawiera:

  • nazwa organu wydającego decyzje
  • nr decyzji i data jej wydania
  • nazwa i adres wnioskodawcy
  • rodzaj inwestycji
  • streszczenie ustaleń decyzji
  • określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb-oznaczenie nieruchomości)
  • wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiany decyzji
  • uwagi

 
Zasady udostępniania

Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 3. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie danych są:
Pani Danuta Dobek
Pani Elżbieta Gołaszewska
Pani Barbara Mastalerz

 
Opis przygotowany przez:

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa:
Artur Ciecierski

Pismo: WAB. 0114-34/07

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008