Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Kancelaria Prezydenta Miasta

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Wojciech Dorobiński, Rzecznik prasowy

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 370
 • Krzysztof Wojdyna, Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i obsługi inwestora

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 260
 • Małgorzata Ziemianowicz, Doradca Prezydenta Miasta

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 327
 • Janusz Pawelczyk, Doradca Prezydenta Miasta

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 327

 • Kompetencje

  Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy:

  1. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich o działalności Rady Miasta i Prezydenta, a mianowicie:
   1. organizowanie konferencji prasowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta,
   2. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich o problematyce spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miasta, o działalności organów miasta z zakresu wynikającego z obszaru współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi,
   3. podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy organów samorządu miejskiego,
   4. prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej i radiowej i informowanie Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta o publikacjach krytycznych i ustosunkowywanie się do tej krytyki,
   5. reagowanie zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,
   6. opracowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,
   7. analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych dotyczących miasta,
   8. prowadzenie strony internetowej urzędu,
  2. koordynacja działań urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami: społecznymi, gospodarczymi, politycznymi, a w szczególności:
   1. organizacja szkoleń i konferencji obejmujących tematykę gospodarczą, ścisła współpraca z organizacjami gospodarczymi oraz zakładami pracy z terenu miasta,
   2. współpraca z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta w zakresie przygotowania materiałów i informacji promujących miasto, szczególnie w zakresie promocji gospodarczej - opracowywanie planów promocji gospodarczej,
   3. aktywizacja środowiska osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, ścisła współpraca w tym zakresie z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy,
   4. współpraca z Radami i Zarządami Osiedli,
   5. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu i nowych partnerów do współpracy,
   6. kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji publicznej usytuowanych na terenie miasta,
   7. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz obsługi inwestora,
   8. współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Referatem Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie obsługi stowarzyszeń i klubów sportowych,
  3. pomoc w organizacji współpracy prezydenta z parlamentarzystami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi,
  4. nadzór nad realizacją działań związanych z organizacją różnych rocznic, imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, czy ważnych spotkań z udziałem władz miasta,
  5. obsługa sekretariatu prezydenta, wiceprezydentów i sekretarza,
  6. prowadzenie całości spraw związanych z wykonywaniem przez prezydenta funkcji reprezentacyjnych,
  7. organizowanie przyjęć interesantów.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008