Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Mapa zasadnicza

 
Opis

Mapa zasadnicza jest stale aktualizowanym zbiorem danych graficznych i opisowych zawierającym informacje o usytuowaniu przestrzennym nieruchomości gruntowych, budynków, zieleni wysokiej oraz uzbrojenia terenu (naziemnego i podziemnego).

 
Zasady udostępniania

Informacje z bazy danych udostępniane są odpłatnie następującym podmiotom:

  1. jednostkom wykonawstwa geodezyjnego jako materiał źródłowy do opracowania podziałów nieruchomości, map do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  2. osobom fizycznym i prawnym jako mapy do celów opiniodawczych i poglądowych
  3. rzeczoznawcom majątkowym jako materiał pomocniczy do ustalenia wartości nieruchomości
  4. organom planowania przestrzennego jako materiał wyjściowy do opracownia planów zagospodarowania przestrzennego

Za udzielanie informacji odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 
Opis przygotowany przez:

Opis przygotowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Teresę Białobrzeską.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008