Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych

 
Opis

Rejestr zawiera informacje nt. wystawianych zaświadczeń o podatkach tj. dane o rodzaju zaświadczenia, organu do którego zaświadczenie będzie składane oraz dane identyfikacyjne i osobowe podatników. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej.  
Zasady udostępniania

Na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, złożony przez uprawnione podmioty takie jak Minister Finansów, sądy, prokuratury, upoważnieni przez prokuratora pracownicy organów ścigania, NIK, wywiad skarbowy, inne organy podatkowe, w ograniczonym zakresie również organy celne, urzędy pracy, wojewodowie, ZUS, KRUS, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest:
inspektor Dorota Dawid

 
Opis przygotowany przez:

inspektor Mariusz Plewko
Pismo - FBPO.0114-2-11/06

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008