Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Rejestr wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w celu zwalczania skutków klęsk żywiołowych.

 
Opis

Rejestr zawiera : numer i data wydania decyzji, rodzaj i ilość przedmiotów świadczeń, cechy techniczne rzeczy ruchomej, nieruchomości, dane osobowe i adresowe posiadacza przedmiotu świadczenia, dane adresowe i nazwa jednostki organizacyjnej (organu, instytucji podmiotu), na rzecz której świadczenie ma być wykonane, określenie terminu realizacji świadczenia.

 
Zasady udostępniania

Rejestr jest udostępniany na wniosek upoważnionym organom i jednostkom organizacyjnym

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru :
Kazimierz Morka

 
Opis przygotowany przez:

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego:
Wojciech Merks

Pismo: ZK-0114-31/07

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008