Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

 
Opis

Księga ewidencyjna zawiera 6 działów:

 1. Dział pierwszy zawiera
  • nazwę stowarzyszenia
  • imiona i nazwiska członków założycieli
  • statut stowarzyszenia
  • adres siedziby stowarzyszenia
 2. Dział drugi:
  • imiona i nazwiska członków zarządu
  • adresy zamieszkania członków zarządu
 3. Dział trzeci:
  • wzmianka o zmianach stanu osobowego zarządu
 4. Dział czwarty:
  • wzmianka o ograniczeniu działalności, zawieszeniu, upadłości stowarzyszenia
  • wzmianka o ograniczeniu pełnomocnictw zarządu
  • Dział piąty:
   • wzmianka o rozwiązaniu, likwidacji stowarzyszenia
   • wzmianka o wykreśleniu z ewidencji
  • Dział szósty:
   • data wpisu do ewidencji
   • akt o wpisie do ewidencji

 
Zasady udostępniania

Dane zawarte w ewidencji są jawne i podlegają udostępnieniu.

 
Opis przygotowany przez:

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki

Agata Sosińska

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008