Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Ewidencja osób skierowanych na egzamin kontrolny

 
Opis

Ewidencja zawiera wykaz osób skierowanych na egzamin kontrolny oraz osób skierowanych na badanie lekarskie, zawierająca dane osobowe, od kogo wpłynął wniosek, data wszczęcia i data ostatecznego załatwienia sprawy.

 
Zasady udostępniania

Zgodnie z art. 80c oraz art. 100c ustawy – Prawo o ruchu drogowym wszelkie dane zgromadzone udostępnia się na pisemny, uzasadniony wniosek właściciela lub zainteresowanego podmiotu.

Osobami upoważnionymi do udostępniania danych w Wydziale Komunikacji i Transportu są:

  • Barbara Jakacka
  • Ewa Pędzich
  • Mirosława Zera
  • Ewa Wójcicka

 
Opis przygotowany przez:

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu:
Barbara Jakacka

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008