Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Inwestycji Miejskich

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Piotr Brodacki, p.o. Dyrektora Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 226

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Inwestycji Miejskich należy prowadzenie spraw z zakresu przygotowywania i realizacji inwestycji własnych miasta, przeprowadzania remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych, a w szczególności:  

  1. przygotowywanie propozycji do budżetu miasta w zakresie planowanych inwestycji i remontów kapitalnych od strony rzeczowo - finansowej,
  2. przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod budowę inwestycji miejskich i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycie gruntów  Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  3. przygotowywanie i realizacja inwestycji kubaturowych oraz remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych,
  4. przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego,
  5. przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu inwestycji drogowych (budowa i remonty kapitalne),
  6. prowadzenie nadzoru inwestycyjnego lub organizowanie zastępstwa inwestycyjnego i opracowywanie projektów umów w tym zakresie,
  7. kontrola bieżąca oraz koordynacja przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
  8. weryfikacja kosztów dotyczących realizacji inwestycji w celu dokonania płatności zgodnie z zawartymi umowami,
  9. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów,
  10. rozliczanie finansowo - rzeczowe zakończonych inwestycji i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego,
  11. przygotowywanie wniosków do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje miejskie,
  12. realizacja i rozliczanie wspólnych inwestycji wykonywanych przez miasto przy współudziale finansowym mieszkańców,
  13. przygotowywanie wystąpień w sprawie pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji miejskich - opracowywanie części techniczno-finansowej,
  14. aktualizacja i monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
  15. współpraca z Referatem  Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie spraw związanych ze Strategią Rozwoju Miasta w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych WPI,
  16. przygotowanie i realizacja inwestycji kubaturowych, remontów kapitalnych i budowy dróg,
  17. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy dróg,
  18. przygotowywanie i przekazywanie kompletu dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji liniowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu naliczania opłat adiacenckich,
  19. kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji publicznej znajdujących się na terenie miasta,
  20. przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji inwestycji w celu wypłacania odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (procedura bez wykupu gruntu),
  21. zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,
  22. rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym: monitorowanie, kontrola i sprawozdawczość.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008