Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Wykaz bazy magazynowej sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Ostrołęki

 
Opis

Rejestr zawiera : nazwę zakładu pracy (jednostki organizacyjnej posiadającej magazyn) oraz dane adresowe, powierzchnię magazynu, rodzaj i ilość sprzętu oraz dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu.

 
Zasady udostępniania

Rejestr jest udostępniany na wniosek upoważnionym organom i jednostkom organizacyjnym.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru:
Leszek Marczak

 
Opis przygotowany przez:

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego:
Wojciech Merks

Pismo: ZK-0114-31/07

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008