Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Marek Olszewski, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 264

 • Kompetencje

  Do właściwości Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Ostrołęce a w szczególności:

  1. nadzorowanie pracy MOPR z zakresu realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. współpraca z samorządem powiatowym w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach dla tych osób,
  3. współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dofinansowania w ramach programów celowych realizowanych przez Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (informacja, obsługa, monitoring, wydawanie przekazywanie wniosków do PFRON),
  5. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i kontrola ich wykonania,
  6. opracowywanie projektów umów na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych w drodze konkursów ofert,
  7. współpraca z PFRON w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
  8. współpraca w aktualizowaniu informatora pt. "Gdzie szukać pomocy"- w zakresie dotyczącym spraw osób niepełnosprawnych,
  9. podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych z EFS i PFRON na realizację programów,
  10. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia osobom skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie a także ich integracji ze środowiskiem lokalnym,
  11. inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście,
  12. opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
  13. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta,
  14. przygotowanie materiałów do odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli oraz na wnioski i interpelacje radnych i organów osiedli w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. sporządzanie informacji o realizacji uchwał w zakresie tematów dotyczących osób niepełnosprawnych,
  16. sporządzanie informacji z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008