Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35372 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Rejestr pełnomocnictw Prezydenta Miasta Ostrołęki

 
Opis

Rejestr zawiera: liczbę porządkową, numer pełnomocnictwa i datę wydania, imię i nazwisko osoby, której udzielono pełnomocnictwa, treść pełnomocnictwa, status obowiązywania, uwagi.

 
Zasady udostępniania

Rejestr w części nie chronionej ustawą o ochronie danych osobowych jest jawny i dostępny w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie informacji jest Pani Teresa Giers, pok. 209.

 
Opis przygotowany przez:

Dyrektor Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta:
Joanna Legal

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008