Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1054

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 185/4 ÷ 185/51 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2015-07-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Miłej oznaczonych numerami geodezyjnymi 50163 i 50164, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30248/11 i 30248/12, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2015-09-07 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr 51354, położonej w Ostrołęce przy ulicy Korczaka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10572/2.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem: 10011/1, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gościniec Mazurski, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 30186/1, 30186/2 i 30186/3.
Nieaktualne [do 2015-07-15 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym: 30494.
Nieaktualne [do 2015-07-15 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Chętnika oznaczonych numerami: 40062/8 i 40062/10, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 60/1, 61/1 i 62/1.
Nieaktualne [do 2016-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami: 30199/1 i 30210, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-01
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Ostrołęckie Dni Trzeźwości Żyję Zdrowo - kocham Ostrołękę".
Nieaktualne [do 2015-06-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-29
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS sp. z o.o. dysponuje wolnym mieszkaniem trzypokojowym nr 23 w budynku przy al. Jana Pawła II 119 w Ostrołęce. Powierzchnia użytkowa mieszkania 63,20 m2
Nieaktualne [do 2015-06-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-27
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 - 2019.
Nieaktualne [do 2015-06-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce

[ Pobierz ]
Formularz z KRK - osoba

[ Pobierz ]
Formularz z KRK - podmiot zbiorowy.

[ Pobierz ]
Karta zgłoszenia kandydata

[ Pobierz ]
Lista osób zgłaszających kandydata

[ Pobierz ]
Oświadczenie dot. prowadzonych postępowań

[ Pobierz ]
Oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Witosa 2B przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-16 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta oznaczonej nr 40077, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa oznaczonej nr 52800, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30547, 30561, 30583 oraz w rejonie ulicy Skierkowskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 50661/22, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Jana Kazimierza, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 20999/7, 20999/9.
Nieaktualne [do 2015-06-30 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 309 w Ostrołęce dot. miejsca i godzin wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Nieaktualne [do 2015-05-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 67, 81, i 89 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2015-06-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2015-05-22 14:51:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom".
Nieaktualne [do 2015-05-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach płynących w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-06-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej woj. mazowieckie, stanowiącej działkę nr 62003 o pow. 0,1180 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN o długości 7 m.
Nieaktualne [do 2015-07-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-15
Ogłoszenie
Miasto Ostrołęka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Nieaktualne [do 2015-05-29 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-15
Informacja
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 309 w Ostrołęce o zgłoszonych kandydatach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. Orzeszkowej 1 i ul. Orzeszkowej 3, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 50476/4, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chełstowskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-06-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Prezydent Miasta Ostrołęki
informuje, iż wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w mieście Ostrołęka odbędą się w dniu 31.05.2015 r.w godzinach od 8.00 do 18.00 w lokalu wyborczym w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce ul. Skowrońskiego 8.
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja
Nawiązując do ogłoszonych na dzień 31 maja 2015 r. wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej informuję, iż spis członków Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania, wyłożony jest w dniach od 15.05.2015 r. do 22.05.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. Józefa Bema 1, pokój 218
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Moniuszki oznaczonej nr 61106, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-05-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-30
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Leszczyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym: 20668/2.
Nieaktualne [do 2015-06-17 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-30
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z realizacji "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 67, 81, i 89 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-05-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10940/3.
Nieaktualne [do 2015-05-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2015-05-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Magazynowej oznaczonej nr 60617, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-05-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10940/2.
Nieaktualne [do 2015-05-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15, 11 Listopada 19 i Partyzantów 16, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-05-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 30494.
Nieaktualne [do 2015-05-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 30186/1, 30186/2 i 30186/3.
Nieaktualne [do 2015-05-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego, który wraz z częściami przynależnymi został przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-05-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-31
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Partyzantów, oznaczonej numerem geodezyjnym: 30539
Nieaktualne [do 2015-05-20 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-30
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenia Muzyków i Artystów GAMA w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Pomnażanie talentów" w okresie od maj 2015 do lipiec 2015
Nieaktualne [do 2015-04-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-04-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul.Prądzyńskiego, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-04-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego w Ostrołęce." .
Nieaktualne [do 2015-05-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jana Kazimierza, oznaczonej numerami geodezyjnymi 20999/7 i 20999/9.
Nieaktualne [do 2015-04-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 10609/6, 10609/4, 10608/6, 10608/3 i 10785/1.
Nieaktualne [do 2015-05-06 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-18
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenia "Unikat - Przyjazna Gmina" w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Adam Chętnik na Talarze Kurpiowskim" w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2015 r.
Nieaktualne [do 2015-03-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-17
Oferta organizacji pozarządowej
Towarzystwa Muzycznego im. G. Bacewiczówny w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Santo Subito! koncert w 10. rocznicę Narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II" w okresie od 23 marca 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.
Nieaktualne [do 2015-03-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-16
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-13
Oferta podmiotu
Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Działanie na rzecz rozwoju regionu Ostrołęckiego poprzez organizację cyklu koncertów muzyki organowej i kameralnej w formie festiwalu: "Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej - Per musicam ad Deum" w okresie od 15.03.2015 r. do 15.06.2015 r.
Nieaktualne [do 2015-03-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10897/2.
Nieaktualne [do 2015-04-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10897/6.
Nieaktualne [do 2015-04-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10940/5.
Nieaktualne [do 2015-04-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-11
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. dysponuje wolnym mieszkaniem trzypokojowym nr 17 w budynku przy al. Jana Pawła II 132 w Ostrołęce. Powierzchnia użytkowa mieszkania 65,20 m2.
Nieaktualne [do 2015-03-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ul. Nadnarwiańskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-09
Oferta podmiotu
Klubu Sportowego H2O - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Całoroczny system szkolenia w klubie H2O oraz udział w zawodach. W okresie od 02.03.2015 r. do 30.06.2015 r.
Nieaktualne [do 2015-03-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-02
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Łęczysk, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-27
Oferta organizacji pozarządowej
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Clan" II LO Ostrołęka - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie od 23.02.2015 r. do 23.05.2015 r.
Nieaktualne [do 2015-03-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Leszczyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 20668/2.
Nieaktualne [do 2015-03-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Franciszka Stefczyka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-20
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40443/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-03-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40025/3, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sportowej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-03-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40304/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy dr Józefa Psarskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-03-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Prądzyńskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-16
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy Alei Jana Pawła II, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-10
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów :
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Prądzyńskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-03-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-02-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Partyzantów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30539.
Nieaktualne [do 2015-02-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym: 50723/3.
Nieaktualne [do 2015-04-22 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-02-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Warszawskiej 25, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 10609/6, 10609/4, 10608/6, 10608/3 i 10785/1.
Nieaktualne [do 2015-02-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-02-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Korczaka, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-02-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-19
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-12
Ogłoszenie
w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku.
Nieaktualne [do 2015-01-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-09
Ogłoszenie
w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Ostrołęce w 2015 roku.
Nieaktualne [do 2015-01-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 17, 11 Listopada 19, Witosa 2A i Żeromskiego 92, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-01-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-08
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta oznaczonej numerem geodezyjnym: 40030/3
Nieaktualne [do 2015-02-23 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-07
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Ostrołęki w 2015 r. - ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 7 stycznia 2015 r.
Nieaktualne [do 2015-01-21 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-07
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2015 r.
Nieaktualne [do 2015-01-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-07
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku.
Nieaktualne [do 2015-01-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-07
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka w 2015 roku.
Nieaktualne [do 2015-01-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2015-01-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ul. Wiejskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-01-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-31
Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Nieaktualne [do 2015-01-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-17
Zarządzenie Nr 373/14 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.
Nieaktualne [do 2015-01-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-16
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, oznaczonej numerem geodezyjnym 51810/10.
Nieaktualne [do 2015-01-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami: 20619, 20692, 20693 stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-01-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-12
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ostrołęce przy ulicy Bielik i Makarowej 1 (Wojciechowice), p.u. 402,00 m2, parter.
Nieaktualne [do 2014-12-22 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-04
Zarządzenie Nr 362/14 z dnia 2014-12-03
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2015 roku"
Nieaktualne [do 2014-12-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-04
Zarządzenie Nr 361/14 z dnia 2014-12-03
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2015 roku".
Nieaktualne [do 2014-12-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-03
Ogłoszenie
skierowane do organizacji pozarządowych i podmiotów o możliwość wskazania osób do komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Nieaktualne [do 2014-12-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Nieaktualne [do 2014-12-29 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-01
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-12-09 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 51917/93, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-12-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Modrzejewskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sztabowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10330/19.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 30182/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Krańcowej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-12-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-14
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2014-12-01 14:24:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-07
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców".
Nieaktualne [do 2014-11-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-11-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-31
Oferta organizacji pozarządowej
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie - realizacja zadania publicznego - "Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych. Poprawa warunków bytowych w noclegowni PKPS"
Nieaktualne [do 2014-11-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 60708, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wiejskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-11-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40057/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Szkolnej, pktórej część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-11-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-11-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40042/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Kamieńskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-11-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-17
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej 59 oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Nieaktualne [do 2014-11-28 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-16
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-14
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce za rok 2014 rok
Nieaktualne [do 2014-11-14 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Nadnarwiańskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-10-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-10-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/3, 51863/3 i 51864/3.
Nieaktualne [do 2014-11-07 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/2, 51863/2 i 51864/2.
Nieaktualne [do 2014-11-07 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 30196/20.
Nieaktualne [do 2014-10-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 197
Nieaktualne [do 2014-10-24 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 124
Nieaktualne [do 2014-10-24 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 87
Nieaktualne [do 2014-10-24 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym: 50723/3.
Nieaktualne [do 2014-11-24 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce u zbiegu ulic: 11 Listopada i Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 40605/4.
Nieaktualne [do 2014-10-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2014-11-14 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gomulickiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 20737/3
Nieaktualne [do 2014-09-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-01
"Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku
Uczniowie uczęszczający do ostrołęckich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024). Wnioski można składać do 10 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Nieaktualne [do 2014-09-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Druk Nr 1

[ Pobierz ]
Druk Nr 2

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce u zbiegu ulic: 11 listopada i Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 40605/4.
Nieaktualne [do 2014-09-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2014-09-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Żeromskiego, które zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Marii Skłodowskiej Curii, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Dolnej która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej 59, oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Nieaktualne [do 2014-09-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-19
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Henryka Bobińskiego w Ostrołęce." .
Nieaktualne [do 2014-10-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Trzeźwościowy Piknik Rodzinny".
Nieaktualne [do 2014-08-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chętnika która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-09-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Partyzantów która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o prowadzonych pracach monitoringowych dot. zbierania danych pH gleb na terenie miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2014-09-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 65/2, 65/3 i 65/4.
Nieaktualne [do 2014-10-15 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/38 i 185/39.
Nieaktualne [do 2014-09-25 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/36 i 185/37.
Nieaktualne [do 2014-09-24 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 10404, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Obozowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-08-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 19 i lokalu użytkowego przy ul Nadnarwiańskiej 2A, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy skrzyżowaniu ulic: Goworowskiej i Powstańców której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Brata Zenona Żebrowskiego, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50723/3
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 197.
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 124.
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 87.
Nieaktualne [do 2014-08-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Leśmiana w Ostrołęce." .
Nieaktualne [do 2014-09-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Księcia Siemowita III, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-08-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-02
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta oznaczonej numerem geodezyjnym: 40030/3
Nieaktualne [do 2014-09-30 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-01
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 24A, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-07-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-26
Oferta organizacji pozarządowej
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, - realizacji zadania publicznego "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Lato w mieście" - wakacyjne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym w okresie od podpisania umowy do 14 sierpnia 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-07-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-25
Informacja o rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2014 roku - ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 23 maja 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-07-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Skierkowskiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-07-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 24/26, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-07-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Zielonej, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 15, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-23
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 65/1.
Nieaktualne [do 2014-07-08 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-23
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg na wynajem budynku użytkowego położonego w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 15, o powierzchni 78,04 m2.
Nieaktualne [do 2014-06-10 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-23
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczngo z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-06-13 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-23
Ogłoszenie
Miasto Ostrołęka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Nieaktualne [do 2014-06-06 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-22
Oferta podmiotu
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce - realizacja zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Podaruj dzieciom słońce".
Nieaktualne [do 2014-05-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej 25B, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego/
Nieaktualne [do 2014-06-10 15:34:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 15, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 10404, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Obozowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-06-04 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Hallera 16, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-06 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Słowackiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-06-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-08
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 16 kwietnia 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-05-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy, które zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-05-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Nadnarwiańskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-05-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Cieplińskiego "Pługa", której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-05-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-28
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/3, 51863/3 i 51864/3.
Nieaktualne [do 2014-06-04 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-28
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/2, 51863/2 i 51864/2.
Nieaktualne [do 2014-06-04 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-05-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Zielonej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-05-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-23
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Nieaktualne [do 2014-05-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta, oznaczonej numerem geodezyjnym 40030/3
Nieaktualne [do 2014-05-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-11
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z realizacji "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-10
Zarządzenie Nr 89/14 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Nieaktualne [do 2014-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Hubalczyków, oznaczonej numerem geodezyjnym 50419/3
Nieaktualne [do 2014-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 65/4.
Nieaktualne [do 2014-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 65/3.
Nieaktualne [do 2014-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 65/2.
Nieaktualne [do 2014-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 15, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-04-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-04-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 233/2.
Nieaktualne [do 2014-05-07 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 65/1.
Nieaktualne [do 2014-04-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-13
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/38 i 185/39.
Nieaktualne [do 2014-04-25 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-13
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/36 i 185/37.
Nieaktualne [do 2014-04-23 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Gorbatowa, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-03-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-28
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-03-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-03-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Dobrzańskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-03-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 14 i Orzeszkowej 1, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-03-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-17
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów :
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-13
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Przebudowa ulicy gen. Zygmunta Berlinga w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej" .
Nieaktualne [do 2014-04-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-06
Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w m. Ostrołęka w 2014 r. ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 3 stycznia 2014 roku.
Nieaktualne [do 2014-02-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-06
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej:
1. "Budowa ulicy Konwaliowej w Ostrołęce" - odcinek od ulicy Ostrowskiej do ulicy Ławskiej - około 226 mb.
2. "Budowa ulicy Jaśminowej w Ostrołęce" - odcinek od ulicy Wrzosowej do ulicy Ławskiej - około 213 mb.
Nieaktualne [do 2014-04-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-06
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce" na odcinku od ulicy Wąskiej do ulicy Łęczysk - około 320 mb.
Nieaktualne [do 2014-04-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 18, Kościuszki 24/26 i Witosa 2B, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-02-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-31
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-02-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-27
Ogłoszenie
w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Ostrołęce w 2014 roku.
Nieaktualne [do 2014-01-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-23
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2014-03-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-02-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-21
Informacja o rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2014 roku - ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 19 grudnia 2013 r.
Nieaktualne [do 2014-02-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-21
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2013 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-20
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka w 2014 roku.
Nieaktualne [do 2014-02-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/3, 51863/3 i 51864/3.
Nieaktualne [do 2014-02-26 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/2, 51863/2 i 51864/2.
Nieaktualne [do 2014-02-26 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-01-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-09
Ogłoszenie
w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.
Nieaktualne [do 2014-01-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 19 i Psarskiego 18, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-01-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-03
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Nieaktualne [do 2014-02-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 233/2.
Nieaktualne [do 2014-02-17 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.
Nieaktualne [do 2014-01-24 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-02
Zarządzenie Nr 413/13 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 2013-12-31
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2014 roku".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-01-02
Informacja
dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2014-01-31 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór oświadczenia

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jana Kazimierza.
Nieaktualne [do 2014-01-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-20
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 2 wolne limity punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2014-01-03 13:59:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-19
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 19 grudnia 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-01-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-19
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-01-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-18
Zarządzenie Nr 405/13 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.
Nieaktualne [do 2014-01-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzor oferty i ramowy wzor umowy.

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego róg ul. Gocłowskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-12-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-10
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Ostrołęki w 2014 r. - ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 10 grudnia 2013 r.
Nieaktualne [do 2013-12-31 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-10
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-01-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-10
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2013-12-17 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-04
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce za rok 2013 rok
Nieaktualne [do 2013-12-18 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-02
Zarządzenie Nr 396/13 z dnia 2013-11-29
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2014 roku"
Nieaktualne [do 2013-12-27 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-02
Zarządzenie Nr 395/13 z dnia 2013-11-29
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2014 roku".
Nieaktualne [do 2013-12-27 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Łęczysk, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-12-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-22
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego OTBS za 2013 r.
Nieaktualne [do 2013-12-03 11:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-21
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców" w okresie od podpisania umowy - 21.12.2013r.
Nieaktualne [do 2013-11-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Różanej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-15
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Partyzantów 2, Warszawskiej 25A i Kolberga 4 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-12-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-24
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2013-11-13 15:08:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/3, 51863/3 i 51864/3.
Nieaktualne [do 2013-11-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51862/2, 51863/2 i 51864/2.
Nieaktualne [do 2013-11-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-17
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja" - realizacja zadania publicznego polegającego na wspieraniu realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Program Readaptacyjny".
Nieaktualne [do 2013-10-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 20 i 11 Listopada 19 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-11-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-11-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/38 i 185/39.
Nieaktualne [do 2013-11-28 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/36 i 185/37.
Nieaktualne [do 2013-11-27 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-09
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2013-10-22 14:04:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-02
Ogłoszenie
MIASTO OSTROŁĘKA - Organizator publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia Umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Nieaktualne [do 2014-10-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-25
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 233/2.
Nieaktualne [do 2013-11-14 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-25
Oferta organizacji pozarządowej
Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Victoria"- realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki: mecz bokserski "Victoria" Ostrołęka - MGKS Gwarek Łęczna. W okresie od 03 października 2013 roku do 31 grudnia 2013roku
Nieaktualne [do 2013-10-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 10011/1, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gościniec Mazurski, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2013-10-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 5 Pułku Ułanów, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-10-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki GGN.6853.2.2013 z dnia 16 września 2013 r. ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o numerze 10376/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Pogodnej.
Nieaktualne [do 2013-10-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 83 i 232/2.
Nieaktualne [do 2013-11-06 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-12
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej.
Nieaktualne [do 2013-10-23 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-09-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-28
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 10376/2 o pow. 0,4218 ha, w związku z budową linii kablowej SN 15kV i zajęciem części ww. nieruchomości (obejmującej powierzchnię 58 m2) pod tzw. pas technologiczny.
Nieaktualne [do 2013-09-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-22
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: budowa ulicy Dionizego Majewskiego w Ostrołęce
Nieaktualne [do 2013-10-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-20
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ogrodzenia, które składa się z przęseł metalowych i podmurówki betonowej.
Nieaktualne [do 2013-09-11 12:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Regulamin przetargu

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-09-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki oraz znajdującej się w samoistnym posiadaniu Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-08-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 21543, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Króla Władysława Jagiełły, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2013-08-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-02
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia" w Ostrołęce - realizacja zadania publicznego polegającego na promowaniu trzeźwego stylu życia połączonego z działaniami kierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Nieaktualne [do 2013-08-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-08-02
Wyprawka szkolna 2013
dofinansowanie zakupu podręczników
Nieaktualne [do 2013-09-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-08-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-24
Wykaz stacji kontroli pojazdów
działających na terenie Miasta Ostrołęki
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-24
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
z terenu Miasta Ostrołęki
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Wilczej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-08-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 233/2.
Nieaktualne [do 2013-08-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 185/36, 185/37, 185/38 i 185/39.
Nieaktualne [do 2013-08-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Nadnarwiańskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Łęczysk.
Nieaktualne [do 2013-08-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń.
Nieaktualne [do 2013-09-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-07-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 14, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-28
Oferta organizacji pozarządowej
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, - realizacji zadania publicznego "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Lato w mieście" - wakacyjne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym w okresie od podpisania umowy do sierpień 2013 r.
Nieaktualne [do 2013-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 42/32, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu dwóch wykazów nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Ostrołęce w rejonie ulicy Łęczysk, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki poszukuje lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny u osób, u których nie można ustalić lekarza leczącego w ostatniej chorobie.
Nieaktualne [do 2013-07-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-14
Oferta organizacji pozarządowej
- Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Młody obywatel na wakacjach w mieście".
Nieaktualne [do 2013-06-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 14, Kościuszki 24/26 i Witosa 2B przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-07-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-13
Oferta podmiotu
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce - realizacja zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Podaruj dzieciom słońce".
Nieaktualne [do 2013-06-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-10
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Nieaktualne [do 2013-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 83 i 232/2.
Nieaktualne [do 2013-06-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-05
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków.
Nieaktualne [do 2013-07-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-05
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków.
Nieaktualne [do 2013-07-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 61867, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Żeromskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2013-06-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-31
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z realizacji "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul.Gocłowskiego 7 i Witosa 2B przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-06-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-24
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce, woj. mazowieckie, stanowiącej działkę nr 10376 o pow. 0,4326 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy linii kablowej SN 15kV o długości ok.30 m.
Nieaktualne [do 2013-07-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-22
Oferta organizacji pozarządowej
Towarzystwa Kulturalnego "Bywalcy", ul. Inwalidów Wojennych 23 - realizacja zadania publicznego Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim: Warsztaty kulturalno-edukacyjne pn. "Wakacje z HIP-HOP'em".
Nieaktualne [do 2013-05-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-08
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej.
Nieaktualne [do 2013-06-19 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-08
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2013-05-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-05-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul.Inwalidów Wojennych 23 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-05-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 24/26, Witosa 2A, Gocłowskiego 3 i Sienkiewicza 24/26 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-05-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 201, 209 i 210.
Nieaktualne [do 2013-05-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach płynących w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2013-05-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków.
Nieaktualne [do 2013-06-12 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 30312/41 i 30312/44, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Ostrołęce w rejonie ulicy Łużyckiej, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2013-05-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-23
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń.
Nieaktualne [do 2013-06-12 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-19
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Gorbatowa" na odcinku ok. 400 m.
Nieaktualne [do 2013-06-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu dwóch wykazów nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-05-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-05-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-05-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków oznaczonej numerami geodezyjnymi: 50430/17, 50414/22 i 50415/9 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-04-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-04-02
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-04-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Prądzyńskiego i ulicy Gorbatowa, której części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-04-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-19
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Małej" na odcinku ok. 100 m.
Nieaktualne [do 2013-05-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 4A i Łęczysk 1 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-04-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem geodezyjnym 62016/3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-04-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-12
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy gen.Tomasza Turskiego
Nieaktualne [do 2013-04-24 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 4A, Witosa 2A i Kolberga 3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków oznaczonej numerami geodezyjnymi: 50430/18, 50414/18 i 50415/11 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-03-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Ostrołęce przy ulicy Hubalczyków oznaczonej numerami geodezyjnymi: 50430/14, 50430/15, 50414/19, 50414/20, 50415/12 i 50415/13 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-03-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-01
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-03-01
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Partyzantów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-18
Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w m. Ostrołęka w 2013 r. ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 3 stycznia 2013 roku.
Nieaktualne [do 2013-03-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych i w Rozworach gm. Rzekuń, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, znajdujących się w Ostrołęce przy ulicach: Psarskiego, Traugutta, Szkolnej, Chętnika, Zielonej, Jagiełły, Obrońców, Bojowników, Sienkiewicza i Reymonta przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gocłowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-03-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, znajdujących się w samoistnym posiadaniu Miasta Ostrołęki, znajdujących się w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 19, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-06
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-05
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Hallera 16 i Chętnika 5, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-05
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2013 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów :
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-01
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Partyzantów 6 i Witosa 2A, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-02-01
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami: 51195/1 i 51319/5, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce w rejonie ulic: Bursztynowej i Pomian, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2013-02-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Ostrołęce w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. 11 listopada 19 i Goworowskiej 35, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-02-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kilińskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 18/24, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-02-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gorbatowa.
Nieaktualne [do 2013-01-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-03
Ogłoszenie
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.
Nieaktualne [do 2013-01-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.
Nieaktualne [do 2013-01-24 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2013-01-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Dobrzańskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-01-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-31
Informacja o rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 4 grudnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2013-12-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-31
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2013-01-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-19
Ogłoszenie
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2013 r.
Nieaktualne [do 2013-01-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Kilińskiego 2B/25, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-01-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2013-01-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-17
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka w 2013 roku.
Nieaktualne [do 2013-01-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki /znak/ GGN.6853.8.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o numerze 30333 (poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie nieruchomości pod tzw. pas technologiczny wzdłuż projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV), o nieuregulowanym stanie prawnym, będącej we władaniu Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Łużyckiej.
Nieaktualne [do 2012-12-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Gocłowskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-01-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Dobrzańskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2013-01-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-13
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Ostrołęki w 2013 r. - ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 10 grudnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-12-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-13
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu zakładu aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki - ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 10 grudnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-12-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Krańcowej 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-12-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-11
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu zakładu aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2013-01-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-11
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2013 r.
Nieaktualne [do 2013-01-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-04
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń oznaczonych numerami geodezyjnymi 71, 76 i 116.
Nieaktualne [do 2013-01-16 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wincentego Witosa, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-12-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-04
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 4 grudnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-12-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-04
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nieaktualne [do 2012-12-24 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór wniosku

[ Pobierz ]
z dnia 2012-12-03
Zarządzenie Nr 371/12 z dnia 2012-12-03
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2013 roku".
Nieaktualne [do 2012-12-27 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-27
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 30333, w związku z realizacją budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV i zajęciem części nieruchomości (obejmującej powierzchnię 28 m2) pod tzw. pas technologiczny.
Nieaktualne [do 2012-12-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-27
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców" w okresie 02.11.2012r. - 21.12.2012r.
Nieaktualne [do 2012-12-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Ks. Władysława Skierkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-12-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-16
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-15
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego MZK za 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-11-30 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-15
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego OTBS za 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-12-07 11:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2012-11-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Śląskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-11-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-11-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Krańcowej 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-11-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Witosa 2B, 11 listopada 15 i Sienkiewicza 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-11-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 30248/36, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Braterstwa Broni, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-11-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Prądzyńskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-11-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-24
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-10-25 15:23:11]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-10-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2012-10-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 52800, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gorbatowa, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-10-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Antoniego Spiro, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-10-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-25
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 2 wolne limity punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-10-02 13:43:49]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-21
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce, woj. mazowieckie, stanowiącej działkę nr 30333 o pow. 0,0091 ha poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości pod tzw. pas technologiczny wzdłuż projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, zlokalizowanej na nieruchomości sąsiedniej.
Nieaktualne [do 2012-11-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-19
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę", - realizacji zadania publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie zajęć warsztatów teatralnych dla dzieci uczęszczających do KOLOROWEJ SZKOŁY Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce" w okresie września 2012r. - grudnia 2012r.
Nieaktualne [do 2012-09-26 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 21272, o nieuregulowanym stanie prawnym, będącej we władaniu Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wołodyjowskiego której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-10-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-18
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-09-25 14:48:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-17
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" oznaczonej numerem geodezyjnym 40586/17.
Nieaktualne [do 2012-11-06 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerem 20737/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gomulickiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-10-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerem 10298/5, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. ks. Stanisława Brzóski której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-10-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-09-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 2B, Gocłowskiego 7 i Legionowej 15, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-10-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-24
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Koszarowej" na odcinku ok. 100 m (od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego w stronę ulicy I Armii Wojska Polskiego).
Nieaktualne [do 2012-10-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-14
Informacja
dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym STYPENDIA SZKOLNE na rok 2012/2013 dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2012-10-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-09-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-14
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Warszawskiej 25A/1 i Warszawskiej 25A/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-09-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 30639/5.
Nieaktualne [do 2012-10-23 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-08-01
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-08-03 10:23:01]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-07-30
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-07-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Psarskiego 12 i Kolberga 4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-08-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-07-10
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" oznaczonej numerem geodezyjnym 40586/17 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2012-08-02 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-07-02
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących i będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy Alei Jana Pawła II, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-07-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Bielik i Makarowej 1, Psarskiego 18 i Psarskiego 20, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-07-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Łomżyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-07-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy generała Tomasza Turskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 30639/5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2012-07-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-14
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie - Bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szczególności z rodzin zastępczych" w okresie 01.07.2012r. - 14.07.2012r.
Nieaktualne [do 2012-06-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-11
Zarządzenie Nr 157/12 z dnia 2012-06-11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2012 roku".
Nieaktualne [do 2012-07-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-06-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami 30199/1 i 30210, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Kazimierza Puławskiego których część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w celu wybudowania urządzeń infrasttruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2012-06-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Starosty Kosa, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-06-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-29
Oferta podmiotu uprawnionego
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Podaruj dzieciom uśmiech".
Nieaktualne [do 2012-06-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-25
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Kolejowej w Ostrołęce oznaczonych numerami geodezyjnymi: 62016/3 i 62016/4.
Nieaktualne [do 2012-07-04 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Miłej, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-06-07 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
Osoby niesłyszące i głuchonieme na mocy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 nr 209 poz. 1243) przy załatwianiu spraw w urzędzie mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-15
Oferta organizacji pozarządowej
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Atria", - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sportowy Taniec Towarzyski, szkolenie dzieci i młodzieży w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 października 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-06-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-10
Oferta podmiotu uprawnionego
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, ul. Szwedzka 2 - realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Podaruj dzieciom radość".
Nieaktualne [do 2012-05-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-10
Zarządzenie Nr 123/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 maja 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-08
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.
Nieaktualne [do 2012-05-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-08
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-05-16 08:15:42]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-05-29 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-05-02
Oferta organizacji pozarządowej
Towarzystwa Kulturalnego "Bywalcy", ul. Inwalidów Wojennych 23 - realizacja zadania publicznego Przeciwdzaiłanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Wakacje z bębnami - warsztaty bębniarskie i techniki werblowej dla młodzieży podczas wakacji letnich 2012".
Nieaktualne [do 2012-05-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-27
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z realizacji "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok."
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-05-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Zielonej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-05-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-05-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-26
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 26 kwietnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-05-11 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-26
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Nieaktualne [do 2012-05-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-05-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Witosa.
Nieaktualne [do 2012-05-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Diamentowej.
Nieaktualne [do 2012-05-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-16
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez miasto Ostrołęka w dniu 16 kwietnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-05-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-13
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Stefana Chomicza oraz ulicy Bojowników na odc. 59m do ulicy Stefana Chomicza w Ostrołęce".
Nieaktualne [do 2012-06-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-05
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki prostuje oczywistą pomyłkę w załączniku do zarządzenia Nr 79/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach płynących w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gorbatowa.
Nieaktualne [do 2012-04-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-04-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Ostrołęce przy ulicach: Piłsudskiego, Celulozowej.
Nieaktualne [do 2012-04-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-30
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeńśtwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach płynących w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2012-04-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-29
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej 59 oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Nieaktualne [do 2012-05-14 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-16
Oferta organizacji pozarządowej
(Związek Kurpiów) realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Organizacja lub uczestnictwo w przeglądach, koncertach, festiwalach, imprezach plenerowych, sesjach i konferencjach popularno-naukowych itp.: Kurpiki - przegląd dorobku kulturalnego regionu kurpiowskiego"
Nieaktualne [do 2012-03-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-16
Oferta organizacji pozarządowej
(Związek Kurpiów) realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Wydawnictwa - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych: Magazyn regionalny Kurpie "
Nieaktualne [do 2012-03-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-15
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera bis w Ostrołęce na odcinku od wjazdu do placówek handlowych do ulicy Przytulnej".
Nieaktualne [do 2012-05-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-13
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji społecznych, w sprawie zmian w Programie współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-09
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. gen. Henryka Dąbrowskiego w Ostrołęce".
Nieaktualne [do 2012-05-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Prądzyńskiego.
Nieaktualne [do 2012-03-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-05
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Otok w Ostrołęce".
Nieaktualne [do 2012-05-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-03-05
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ul. Akacjowej w Ostrołęce".
Nieaktualne [do 2012-05-04 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 1 (II piętro) wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Łomzyńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-03-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-29
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-03-12 08:13:11]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Moniuszki.
Nieaktualne [do 2012-03-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, będącej w samoistnym posiadaniu Skarbu Pańśtwa, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 listopada.
Nieaktualne [do 2012-03-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 1 (II piętro) wykazu dotyczącego nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada 19, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-03-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka w 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-03-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Kolejowej w Ostrołęce oznaczonych numerami geodezyjnymi: 62016/3 i 62016/4.
Nieaktualne [do 2012-03-26 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-14
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-09
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-02-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-06
Zarządzenie Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2012 r.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-06
Zarządzenie Nr 36/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Łęczysk.
Nieaktualne [do 2012-02-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-02-02
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-31
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki położonej przy ul. Braterstwa Broni.
Nieaktualne [do 2012-03-14 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-31
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki położonej przy ul. I AWP.
Nieaktualne [do 2012-03-15 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Modrzejewskiej.
Nieaktualne [do 2012-02-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-25
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów".
Nieaktualne [do 2012-03-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-24
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 21662/1.
Nieaktualne [do 2012-03-05 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-23
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 2 wolne limity punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-02-01 08:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 1 (II piętro) wykazu dotyczącego nieruchomości lokalowych przy ul. Witosa 2B, Partyzantów 4, Psarskiego 12, Kilińskiego 2B, Sienkiewicza 24/26 i Gorbatowa 20A, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-02-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gorbatowa.
Nieaktualne [do 2012-02-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kopernika.
Nieaktualne [do 2012-02-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-17
Informacja o rozstrzygnięciu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. - ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w dniu 9 grudnia 2011 r.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-02-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej 59 oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Nieaktualne [do 2012-02-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-10
Ogłoszenie
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 10 stycznia 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-01-20 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz zgłoszenia

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-05
Informacja (sprawozdanie)
o działalności Fundacji Oświatowej im. Profesora Władysława Kobilińskiego w roku 2010 r.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-05
Ogłoszenie
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-01-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-05
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-01-27 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-05
Ogłoszenie
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-01-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-04
Zarządzenie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2012 roku".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka w 2012 roku.
Nieaktualne [do 2012-01-31 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2012-01-02
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2012-01-05 09:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 1 (II piętro) wykazu dotyczącego nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Kolberga 6/1 i Gocłowskiego 7A/13, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2012-01-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-27
Zarządzenie Nr 395/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2011 roku"
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 14 grudnia 2011 r.
Nieaktualne [do 2012-01-05 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Ostrołęka w dniu 16 grudnia 2011 r.
Nieaktualne [do 2012-01-06 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz zgłoszenia

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-16
Zarządzenie Nr 380/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Ostrołęki w 2012 r.
Nieaktualne [do 2012-01-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-14
Zarządzenie Nr 378/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki
Nieaktualne [do 2012-01-05 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzor oferty i ramowy wzor umowy.

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-09
Prezydent Miasta Ostrołęki
ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Nieaktualne [do 2011-12-31 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Załącznik 1

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie 2011.12.15

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-08
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego".
Nieaktualne [do 2012-02-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 1 (II piętro) wykazu dotyczącego nieruchomości lokalowej, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Żeromskiego 90/37, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2011-12-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-02
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność i będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy Alei Jana Pawła II których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2011-12-23 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-12-01
Zarządzenie Nr 372/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2012 roku"
Nieaktualne [do 2011-12-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-28
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Kolejowej w Ostrołęce oznaczonych numerami geodezyjnymi: 62016/3 i 62016/4.
Nieaktualne [do 2011-12-09 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-24
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Jana Kazimierza oznaczonej numerem geodezyjnym 20988/3.
Nieaktualne [do 2011-12-30 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-23
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki położonej przy ul. Braterstwa Broni.
Nieaktualne [do 2011-12-30 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-23
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki położonej przy ul. I AWP.
Nieaktualne [do 2011-12-29 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-23
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa ulicy gen. Jakuba Jasińskiego w Ostrołęce".
Nieaktualne [do 2012-01-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem: 40025/3, położonej w Ostrołęce przy ul. Sportowej której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2011-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem: 40304/2, położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2011-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem: 40443/2, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2011-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej 59.
Nieaktualne [do 2011-12-12 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-15
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2011-12-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-15
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego na własność wraz ze zbyciem prawa użytkownia wieczystego ułamkowej części gruntu przy ul. Żeromskiego 7.
Nieaktualne [do 2011-12-16 12:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa Miasta Ostrołęki do lokalu mieszkalnego Nr 20, znajdującego się w budynku przy ul. Denisiewicza 4.
Nieaktualne [do 2011-12-16 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2011-11-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 21662/1.
Nieaktualne [do 2011-12-16 10:00:00]

Wyświetlono 1054 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008