Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36444 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatkowe w 2015 r.

Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:
Obowiązujące stawki zostały określone uchwałą Nr 115/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki (zm. uchwała Nr 125/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r., uchwała Nr 428/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r., Nr 7/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010 r., Nr 195/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r., Nr 24/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r.)

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1m2 powierzchni,
  2. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1m2 powierzchni;
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli :
  1. sieci kanalizacji deszczowych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych – 0,01%  ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych,
  2. innych niż wymienione w lit. a – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

Terminy płatności podatku od nieruchomości

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - osoby fizyczne

31 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-05 11:26:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008