Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2535 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2013 r.

Podatek od środków transportowych

UWAGA

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem Sygn. Akt III SA/Wa 3310/12 stwierdził nieważność uchwały Nr 192/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki. Wyrok nie jest prawomocny bowiem Rada Miasta uchwałą Nr 467/XLVI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. postanowiła o wniesieniu skargi kasacyjnej na ww. wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tym niemniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ww. wyroku stwierdził, iż do czasu jego uprawomocnienia się uchwała, której stwierdzono nieważność nie może być wykonana w całości.

Oznacza to, że w roku podatkowym 2013 na terenie miasta Ostrołęki do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez NSA obowiązują m myśl postanowień art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. - Dz. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ) stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale Nr 117/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, ( ze zmianami tj. : uchwała Nr 430/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.; uchwała Nr 141/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r.; uchwała Nr 461/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna:
Obowiązujące stawki podatku zostały określone uchwałą Nr 117/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, ( ze zmianami tj. : uchwała Nr 430/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.; uchwała Nr 141/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r.; uchwała Nr 461/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r.)

1 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 438 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 530 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 724 zł
2 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.:
a powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 418 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 510 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 693 zł
3 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 428 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 520 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 714 zł
4 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 408 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 499 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 703 zł
5 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 714 765
13 14 765 795
14 15 795 815
15 - 1.120 1.266
Trzy osie
12 17 815 865
17 19 865 905
19 21 905 1.020
21 23 1.120 1.224
23 25 1.478 1.594
25 - 1.682 1.835
Cztery osie i więcej
12 25 1.120 1.173
25 27 1.173 1.224
27 29 1.224 1.672
29 31 1.672 2.480
31 - 1.672 2.480
6 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.:
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 560 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 663 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 815 zł
7 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.:
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 510 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 612 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 765 zł
8 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 530 zł
B powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 630 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 815 zł
9 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 489 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 590 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 744 zł
10 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
dwie osie
12 18 815 865
18 25 865 918
25 31 918 969
31 - 1.428 1.960
trzy osie
12 40 1.260 1.743
40 - 1.743 2.577
11 od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia 1994 r.:
a od 7 ton do 10 ton włącznie 234 zł
b powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 255 zł
12 od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po 31 grudnia 1994 r.:
a od 7 ton do 10 ton włącznie 204 zł
b powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 224 zł
13 od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
jedna oś
12 18 275 285
18 25 285 324
25 - 324 568
dwie osie
12 28 315 335
28 33 621 860
33 38 860 1.306
38 - 1.440 1.719
trzy osie
12 38 685 953
38 - 953 1.295
14 od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a do 15 miejsc 315 zł
b powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc 570 zł
c równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.234 zł
15 od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a do 15 miejsc 304 zł
b powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc 555 zł
c równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.225 zł

Terminy płatności

15 luty, 15 wrzesień

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-23 15:10:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008