Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36441 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2009 r.

Podatek rolny

Obowiązujące stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. - ( M.P. z 2008r. Nr 81, poz. 717).

1) dla gospodarstw - 139,50 zł / 1 ha przeliczeniowy
2) dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa - 279,00 zł/1 ha fizycznego

Terminy płatności:

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - osoby fizyczne
Do 15 każdego miesiąca - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-12-11 15:24:04

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008