Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 270 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2004 r.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości ustanowione przez Radę Miejską.

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych grunty niezabudowane, przez które przechodzą linie energetyczne, rurociągi gazowe, ciepłownicze i wodociągowe oraz grunty położone w obrębie składowania odpadów przemysłowych, za wyjątkiem gruntów wykorzystywanych dla celów produkcji rolnej lub działalności gospodarczej
 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o których mowa w § 1 pkt.2 lit. b oraz grunty o których mowa w § 1 pkt.1 lit. a będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług w roku 2004 i zatrudniających co najmniej 10 pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.
 3. Od nieruchomości, będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, rozpoczynających działalność gospodarczą o której mowa w § 2 ust.2 i zatrudniających co najmniej 5 osób, stawki podatku wynoszą odpowiednio:
  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,32 zł od 1m2 powierzchni,
  2. od budynków lub ich części:
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 1,73zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2006-07-12 15:02:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008