Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 269 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków od środków transportowych (rok 2003)
1 Stawki podatku od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowicie od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 440 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 535 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 730 zł
2 Stawki podatku od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowicie od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 420 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 510 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 700 zł
3 Stawki podatku od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowicie od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 430 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 525 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 720 zł
4 Stawki podatku od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowicie od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98):
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 410 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 500 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 710 zł
5 Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowiciej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku
nie mniej niż mnie niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 720 zł 770 zł
13 14 770 zł 800 zł
14 15 800 zł 820 zł
15 - 1130 zł 1180 zł
Trzy osie
12 17 820 zł 870 zł
17 19 870 zł 910 zł
19 21 910 zł 1020 zł
21 23 1130 zł 1230 zł
23 25 1480 zł 1530 zł
25 - 1680 zł 1840 zł
Cztery osie i więcej
12 25 1130 zł 1180 zł
25 27 1180 zł 1230 zł
27 29 1230 zł 1480 zł
29 31 1480 zł 2200 zł
31 - 1490 zł 2210 zł

Stawki podatków od ciągników siodłowych

6 Stawki podatków od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 560 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 665 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 820 zł
7 Stawki podatków od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 510 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 615 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 770 zł
8 Stawki podatków od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. posiadającego katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98)
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 530 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 635 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 820 zł
9 Stawki podatków od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98)
a od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 490 zł
b powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 595 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 750 zł
10 Stawki podaktu od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 820 zł 870 zł
18 25 870 zł 920 zł
25 31 920 zł 970 zł
31 - 1260 zł 1715 zł
Trzy osie
12 40 1110 zł 1530 zł
40 - 1530 zł 2255 zł

Stawki podatków od przyczep i naczep

11 Stawki podatków od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia 1994 r.
a od 7 ton do 10 ton włącznie 235 zł
b powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 255 zł
12 Stawki podatków od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r.
a od 7 ton do 10 ton włącznie 205 zł
b powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 225 zł
13 Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia
Jedna oś
12 18 280 zł 290 zł
18 25 290 zł 310 zł
25 - 310 zł 500 zł
12 28 320 zł 340 zł
28 33 555 zł 760 zł
33 38 760 zł 1150 zł
38 - 1150 zł 1530 zł
Trzy osie
12 38 605 zł 840 zł
38 - 840 zł 1140 zł

Stawki podatków od autobusów

14 Stawki podatków od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a do 15 miejsc 320 zł
b powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc 575 zł
c równej lub wyższej niż 30 miejsc 1240 zł
15 Stawki podatków od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a do 15 miejsc 310 zł
b powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc 560 zł
c równej lub wyższej niż 30 miejsc 1230 zł

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2003-09-29 09:42:44

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008