Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2011 r.

Opłata od posiadania psów

Niniejsza opłata została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2008 r. na mocy uchwały Nr 142/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r. i zastąpiła dotychczas obowiązujący podatek od posiadania psów.

Od jednego psa - 30 zł.

Termin płatności: 31 marca

Ulgi i zwolnienia od opłaty od posiadania psów ustanowione przez Radę Miasta:

  1. Stawkę opłaty od posiadania psów z tytułu posiadania psów przez emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe oraz z tytułu posiadania psów zakupionych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt określa się w wysokości 15,00 zł rocznie od jednego psa.
  2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów nabytych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, z tym, że w przypadku posiadania więcej niż jednego psa zakupionego w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwolnienie to dotyczy tylko opłaty z tytułu posiadania jednego psa.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2010-12-23 09:50:04

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008