Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2535 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Mapy akustyczne

Mapy akustyczne

Miasto Ostrołęka wykonało mapy akustyczne dla dróg o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie. Opracowanie obejmuje ulice: Mostową, Warszawską. I Armii Wojska Polskiego, Traugutta, Stacha Konwy, Steyera, Bogusławskiego, Kopernika i 11 Listopada. Zostały one wykonane w celu oceny klimatu akustycznego w/w dróg i zidentyfikowania obszarów szczególnie narażonych na ponadnormatywny hałas . Stanowią podstawę do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, gdzie normy są przekraczane. Program taki powinien zostać opracowany do 30 czerwca 2013r.


CZĘŚĆ OPISOWA [ pobierz plik PDF ]


CZĘŚĆ GRAFICZNA

Emisja Ldwn

Emisja_Ln

Imisja_Ldwn

Imisja_Ln

Kier_zmian_zag

Mieszk_eksp_LDWN

Mieszk_eksp_Ln

Tereny_zagr_LDWN

Tereny_zagr_Ln

Wrazliwosc_LDWN

Wrazliwosc_Ln

Wskaznik_M_LDWN

Wskaznik_M_Ln

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: . Ostatnia aktualizacja: 2012-08-30 12:16:11

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008