Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35347 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Polityka zagraniczna Miasta

Najistotniejsze przedsięwzięcia w zakresie polityki zagranicznej

do realizacji w roku 2006:

  1. Wizyta przedstawicieli miasta w Balassagyarmat w dniach 27-30 stycznia 2006 w uroczystościach Civitas Fortissimo oraz nadania miastu Balassagyarmat tytułu "Honorowego Obywatelstwa". Prowadzono rozmowy na temat współpracy, przedstawiono i przekazano oferty współpracy pomiędzy jednostkami kulturalnymi i oświatowymi tj. szkołami na szczeblu szkół ponadgimnazjalnym.
  2. Kontynuacja współpracy z Ambasadą Republiki Węgierskiej w zakresie poznawania zwyczajów i kultury naszych narodów. Tradycyjnie w miesiącu marcu w rocznicę rewolucji węgierskiej Ostrołęka gości przedstawicieli Ambasady Węgierskiej. Podczas wizyty odbywa się uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem Generała Józefa Bema.
  3. Zawarcie umowy z ukraińskim miastem Pryluky w sprawie partnerstwa i dalszego rozwoju kontaktów gospodarczych i kulturalnych. Nawiązane zostały kontakty z miastem Pryluky pomiędzy miejscowymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wspólnych szkoleń branżowych. Współpraca partnerska pomiędzy miastem Ostrołęka a ukraińskim miastem Prykuly stworzy podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych i społecznych oraz umożliwi poznanie historii, kultury, tradycji i obyczajów na szczeblu lokalnym i regionalnym.
  4. Zaproszenie przedstawicieli z miast partnerskich Meppen /Niemcy/, Alytus /Litwa/, Mosty /Białoruś/, Balassagyarmat /Węgry/, Pryluky /Ukraina/ jak również przedstawicieli chińskiej prowincji Guizhou oraz z miasta Dej w Rumunii na "Dni Ostrołęki" w maju 2006r. Udział partnerów zagranicznych ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich w zakresie współpracy gospodarczej, wymianę informacji, doświadczeń lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców. Udział delegacji zagranicznych podkreśli międzynarodowy charakter corocznych obchodów święta naszego miasta.
  5. Kontynuacja współpracy w zakresie sportu poprzez organizowanie przez kluby sportowe przy wsparciu Urzędu Miejskiego turniejów w różnych dyscyplinach sportu m.in. w koszykówce oraz piłce nożnej halowej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki z udziałem drużyn z miast partnerskich jak również uczestnictwo naszych sportowców w turniejach organizowanych w miastach partnerskich.
  6. Dalsza realizacja przez Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce projektu Programu Sokrates Commenius - projekty szkolne. Czynności przewidziane na pierwszy rok projektowy, do zrealizowania od lutego 2006r.: tworzenie filmu prezentującego fragment twórczości jednego z najbardziej popularnych pisarzy krajowych, wykorzystanie platformy internetowej w celu prezentacji rezultatów z wykonanych projektów, wymiana pomysłów i doświadczeń, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na forum platformy internetowej, partnerzy z Finlandii będą promować i koordynować pracę nad wirtualnym magazynem dla młodzieży, utworzenie mini słowniczka w rodzimym języku zawierającego terminy sportowe dotyczące dwóch gier zespołowych - piłki nożnej i piłki ręcznej. Zostanie stworzona broszura zawierająca teorię i podstawowe zasady gry w piłkę ręczną i nożną, udział młodzieży w międzynarodowym turnieju sportowym podczas wizyty w Rumunii.
  7. W planach pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrołęce na rok 2005/2006 jest poszukiwanie partnera do kolejnej edycji programu Leonardo da Vinci, dla uczniów technikum fryzjerskiego i informatycznego.
  8. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce planuje w roku szkolnym 2005/2006 w miesiącu lutym pobyt wolontariuszy w ramach programu współpracy ze szkołami realizowanego przez warszawski oddział AIESEC. W trakcie tygodniowego pobytu w naszej szkole wolontariusze poprowadzą szereg lekcji poświęconych krajom, z których pochodzą. W miesiącach kwiecień-maj 2006 planowana jest wizyta dwójki wolontariuszy koordynowana przez wrocławską filię AIESEC, nawiązanie kontaktu z jedną ze szkół średnich na Węgrzech (w ramach wymiany uczniów i nauczycieli), przyjazd wolontariuszy z Uniwersytetu we Frankfurcie; kontynuacja projektu "Pomagaj innym zwiedzając świat" (maj-czerwiec rok bieżący, oraz rok szkolny 2006/07) wyjazd do uczniów Niemiec w celu udziału w projekcie organizacji pozarządowej Internationaler Bauorden (maj-czerwiec 2006).
  9. Udział wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w wizycie studyjnej Nr 05001,33 "Kształcenie zawodowe w Alzacji" - Strassburg (Francja) - 15.05-19.05.06r.

Kierunki polityki zagranicznej miasta
Ponadto uwzględniając dotychczasową współpracę zagraniczną realizowane będą przedsięwzięcia, wynikające z wypracowanych dotychczas wspólnych deklaracji i porozumień, a także rozwijane stałe i wielostronne kontakty z nowymi partnerami. Partnerska współpraca z innymi regionami zagranicznymi służyć powinna rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Realizacja tego celu nastąpi głównie poprzez: - wspieranie działań miejskich jednostek organizacyjnych m.in. szkół z terenu miasta w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych,
- wspieranie udziału lokalnych przedsiębiorców w zagranicznych misjach gospodarczych oraz międzynarodowych targach branżowych poprzez propagowanie informacji ww zakresie,
- utrzymywanie i rozwój kontaktów z krajami Unii Europejskiej. Nawiązanie współpracy /miasta bliźniacze/ i wymiana doświadczeń z regionami takich krajów jak np. Niemcy itp. w celu efektywnego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych,
- kontynuowanie i dalszy rozwój współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej np. Ukraina,
- realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków partnerów zagranicznych,
- zdobywanie europejskich środków UE jako czynnik przyczyniający się do rozwoju regionu,
- promowanie miasta i regionu poza granicami Polski w celu przyciągania kapitału zagranicznego i rozwoju turystyki z uwzględnieniem całego obszaru Powiatu Ostrołęckiego,
- współpraca ze środowiskami polonijnymi,
- pobudzenie aktywności gospodarczej miasta - nawiązywanie współpracy między firmami, pośrednictwo w ustalaniu wiarygodności potencjalnej firmy poprzez kontakt z miastem partnerskim.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Anna Białobrzeska. Ostatnia aktualizacja: 2006-04-04 11:35:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008