Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Polityka zagraniczna Miasta

Ważniejsze wydarzenia z udziałem partnerów zagranicznych

które miały miejsce w roku 2005:

 1. W miesiącu marcu w kolejną rocznicę Niepodległości Republiki Węgierskiej odbyła się wizyta Ambasadora Republiki Węgierskiej w Ostrołęce, która jest stałym elementem współpracy z Ambasadą Republiki Węgierskiej w zakresie poznawania zwyczajów i kultury naszych narodów. Tradycyjnie w miesiącu marcu w rocznicę rewolucji węgierskiej Ostrołęka gości przedstawicieli Ambasady Węgierskiej. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z władzami Miasta Ostrołęki, uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem Generała Józefa Bema oraz zwiedzanie Galerii "Ostrołęka" oraz okolicznościowej wystawy w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
 2. Tradycyjnie w maju podczas "Dni Ostrołęki", kiedy odbywała się VI edycja targów "Prezentacje Gospodarcze Ostrołęka 2005", w ramach tej inicjatywy tradycyjnie już wzięli udział przedstawiciele z miast partnerskich. W tym roku gościły delegacje z Alytusa /Litwa/, oraz z Mostów /Białoruś/. Udział w targach partnerów zagranicznych miał na celu wymianę informacji, doświadczeń lokalnych i zagranicznych na szczeblu samorządowym oraz przedsiębiorców. Impreza ta jest organizowana corocznie w terminie kiedy obchodzone są "Dni Ostrołęki", co umożliwia uczestnictwo przedstawicieli delegacji zagranicznych w innych imprezach kulturalnych organizowanych w tym czasie w naszym mieście.
 3. Odbywała się dalsza realizacja programu MAC-SSIIM Leonardo da Vinci II - poprzez kolejne międzynarodowe spotkania partnerskie. Program adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw nosi nazwę "Nieformalne metody ochrony własności intelektualnej" . Podstawą projektu MAC-SSIIM - jest szkolenie w zakresie współpracy wielu animatorów dla MSP poprzez nieformalne zarządzanie własnością intelektualną. W ramach projektu MAC-SSIIM opracowywany jest program szkoleniowy w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, współpracując z pochodzącymi z wielu krajów "zespołami MAC". W ramach programu odbyły się cztery pakiety szkoleniowe, z których każdy został zaprojektowany dla konkretnej grupy docelowej: MSP, trenerów, sieci oraz związanych z nimi kluczowych osób i instytucji towarzyszących. W trakcie przedmiotowego projektu miały miejsce spotkania w Ostrołęce jak również wyjazdy do Brukseli (koszty refundowane z dotacji w ramach projektu). Projekt trwał od 2003 do końca 2005 roku. W roku 2005 odbyły się 2 wyjazdy przedstawicieli miasta Ostrołęki do Brukseli. Program zasadniczo dotyczy konkretnej grupy docelowej tj. małych i średnich przedsiębiorstw, trenerów, sieci oraz związanych z nimi kluczowych osób i instytucji towarzyszących Stąd też udział miasta jako partnera (instytucji towarzyszącej) w projekcie odpowiedzialnego za promocję. W tym międzynarodowym projekcie uczestniczyły ponadto z terenu Ostrołęki Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionalna, firma "Starglass" oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Ostrołęka Nas Zjednoczy, współpracując z partnerami z Węgier, Finlandii i Portugalii.
 4. Na zaproszenie władz miasta partnerskiego Alytus na Litwie przebywała delegacja z Ostrołęki w terminie 10-12 czerwca 2005. Okazją do spotkania były "Dni Miasta Alytus" i obchody 424 rocznicy nadania praw miejskich oraz herbu miastu Alytus. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach z władzami miasta, zwiedziła zarówno miasto jak i region Dzukija, zapoznając się z jego tradycjami kulturowymi oraz zaprezentowała nasze miasto Ostrołękę i przekazała materiały informacyjno-promocyjne w języku polskim i rosyjskim o naszym mieście. Ponadto przedstawiciele naszego miasta mieli okazję nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia na szczeblu samorządowym z samorządowcami innych miast partnerskich Alytusa, m.in. z Danii, Łotwy, Estonii i Chin.
 5. Kolejnym etapem współpracy z niemieckim miastem Meppen była rewizyta członków Rady Miejskiej oraz pracowników administracji miasta Meppen w Ostrołęce w miesiącu wrześniu 2005r. Podczas pobytu w naszym mieście samorządowcy z Ostrołęki mieli okazję do zwiedzenia zarówno miasta jak i okolic oraz wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów obu miast. Delegacja zwiedziła m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Dom Pomocy Społecznej, zapoznając się z warunkami leczenia oraz zasadami funkcjonowania pomocy społecznej w Ostrołęce. Zwiedzono wybrane ostrołęckie szkoły, rozmawiając o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy szkołami. Następnie samorządowcom niemieckim zostały zaprezentowane tereny pod inwestycje znajdujące się na terenie naszego miasta, jak również przedstawiono zasady ich przygotowywania.
 6. Z powodzeniem realizowana jest współpraca partnerska w dziedzinie sportu. W grudniu 2005 odbył się "VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodziczek o Puchar prezydenta Miasta Ostrołęki", którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy "Diament" w Ostrołęce. W turnieju poza drużynami sportowymi z Ostrołęki i innych miast Polski wzięły udział młodzieżowe drużyny sportowe z miast partnerskich Mosty/Białoruś/, Alytusa/Litwa/ oraz po raz drugi w tym roku z Meppen/Niemcy/.
 7. Nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce w ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyła w terminie od 9 stycznia do 6 lutego 20006 roku w seminarium metodyczno - kulturoznawczym "Wybrzeże i Góry", w ramach którego dwa tygodnie przebywała w Hamburgu i dwa tygodnie w Monachium. Organizatorem seminarium był Instytut Goethego w Warszawie. W planach pracy szkoły na rok 2005/2006 jest poszukiwanie partnera do kolejnej edycji programu Leonardo da Vinci, dla uczniów technikum fryzjerskiego i informatycznego.
 8. Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej realizował prace w ramach projektu Socrates Comenius Akcja 1 Projekty Szkolne. III Liceum Ogólnokształcące uczestniczy od 1 września 2005r. w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. "Uczenie się i nauczanie ponad granicami - Euro-LAB". W projekcie tym uczestniczą szkoły z 9 państw: Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Celem współpracy jest poznanie i porównanie treści programowych z różnych przedmiotów nauczanych we wszystkich krajach partnerskich, co wpłynie na wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i technik uczenia się z wykorzystaniem internetu i oprogramowania. Wzajemna wymiana informacji odbywa się przy pomocy nowoczesnych technik komunikacyjnych, takich jak e-mail, prezentacje na CD-romie, chat oraz platforma internetowa. Do tej pory w ramach projektu przeprowadzono między innymi następujące działania: w każdej szkole zorganizowano konkurs na logo projektu, rozpoczęto projekt językowy na temat wiedzy o niemieckiej muzyce pop do realizacji na lekcjach jęz. niemieckiego jako obcego, przeprowadzono ankietę na temat stylu życia nastolatków i nawiązano pierwsze kontakty mailowe z rówieśnikami ze szkół partnerskich, przygotowano płyty CD z prezentacją systemu edukacji, szkoły, regionu, kraju, przeprowadzono ankietę na temat żywienia oraz prezentację siedmiu grup żywieniowych, porównano piramidę żywieniową diety śródziemnomorskiej i amerykańskiej, przeprowadzono szkolenie w zakresie wideo filmowania dla zespołu Comenius, przygotowano płytę CD prezentującą wywiady z przedstawicielami szkół partnerskich na temat systemu edukacji w krajach przeprowadzone w czasie wizyty przygotowawczej w Polsce.
 9. Kontynuowane były kontakty listowne z miastem Derby w Stanach Zjednoczonych w celu rozważenia możliwości nawiązania współpracy partnerskiej. Jednakże pomimo wystosowania wspólnie ze Starostwem Powiatowym zaproszenia do złożenia wizyty w Ostrołęce do spotkania w roku 2005 nie doszło. Kontakty z radcą handlowym Ambasady Polskiej w Nowym Jorku /Stany Zjednoczone/ będą kontynuowane w roku 2006.
 10. Realizacja projektu przygotowywanego w ramach Programu "Rok Niemiec w Polsce" - "Rok Polski w Niemczech", polegającego na prezentacji folkloru kurpiowskiego i twórczości artystycznej - projekt p.n. "Weekend z Ostrołęką" - Zadanie nie było realizowane z powodu nie uzyskania środków finansowych na ten cel z Programu.
 11. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w roku szkolnym 2004-05 oraz 2005-06 gościło wolontariuszy z Niemiec i Holandii z niemieckiej organizacji pozarządowej IBO (Internationaler Bauorden), jak również dwójkę wolontariuszy - studentka lingwistyki z Ukrainy oraz student ekonomii z Korei Południowej w ramach programu "Native for the Young" realizowanego przez wrocławski oddział organizacji AIESEC. Wolontariusze brali udział w zajęciach lekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego, poprowadzili szereg lekcji i spotkań z uczniami I LO, prezentując swoje kraje - ich kulturę, historię, geografię, sytuację ekonomiczną. Zajęcia miały zarówno formę prezentacji, jak też dyskusji z młodzieżą, oczywiście w języku angielskim lub niemieckim. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli języków obcych organizowano również zajęcia pozalekcyjne, tak aby młodzi ludzie w efektywny sposób wykorzystali przyjazd Native Speakerów. Ponadto wolontariusze mieli okazję zwiedzenia Ostrołęki i okolic, jak również Mazur, Warszawy, Olsztyna, Gdańska i Szczecina. W wolnym czasie uczestniczyli w wycieczkach, które umożliwiły im poznawanie naszego regionu, jego przyrody, kultury i tradycji. Zwiedzili m.in. rezerwat w Czarni, Katedrę w Myszyńcu, skansen w Kadzidle, stadninę koni w Dzbeninie, oraz ostrołęckie muzeum, galerię, dom kultury, biorąc udział w imprezach towarzyszących "Dniom Ostrołęki". Wolontariusze zostali też przyjęci przez Prezydenta Miasta. Ponadto młodzież szkolna I LO odbyła tygodniową wycieczkę do niemieckiego miasta partnerskiego Meppen, w ramach której mieli okazję zapoznać się z kulturą i zabytkami tego miasta.
 12. W październiku 2005r. grupa młodzieży z Ostrołęki przebywała na zaproszenie Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Sportu Rady Miejskiej Arno Filliesa w Meppen na turnieju sportowym koszykówki młodziczek w Meppen. Dzięki osobistemu zaangażowaniu organizatorów młodzież poza udziałem w turnieju zwiedziła miasto i okolicę oraz miała okazję uczestniczyć w szeregu ciekawych spotkań.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Anna Białobrzeska. Ostatnia aktualizacja: 2006-04-04 10:15:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008