Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Polityka zagraniczna Miasta

Najistotniejsze przedsięwzięcia w zakresie polityki zagranicznej

planowane na rok 2005:

 1. Wizyta Ambasadora USA w Ostrołęce. W miesiącu marcu gościć będzie w ostrołęckim ratuszu Victor Ashe, ambasador Stanów Zjednoczonych, który spotka się z prezydentem Ostrołęki Ryszardem Załuską. Ambasadorowi towarzyszyć będzie John Lowell Armstrong, pierwszy sekretarz ds. politycznych, attache ds. pracy Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Spotkanie będzie miało charakter kurtuazyjny rozmowy dotyczyć będą ogólnych sytuacji gospodarczej na terenie miasta oraz spraw polonii amerykańskiej przebywającej w USA. W dalszym ciągu kontynuowane będą kontakty z Polonią amerykańską pochodzącą z Ostrołęki.
 2. Kontynuacja współpracy z Ambasadą Republiki Węgierskiej w zakresie poznawania zwyczajów i kultury naszych narodów. Tradycyjnie w miesiącu marcu w rocznicę rewolucji węgierskiej Ostrołęka gości przedstawicieli Ambasady Węgierskiej. Podczas wizyty odbywa się uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem Generała Józefa Bema.
 3. Kontynuacja kontaktów partnerskich z Meppen. W ramach współpracy partnerskiej została opracowana ankieta dla przedsiębiorstw, które byłyby zainteresowane nawiązaniem kontaktu z odpowiednią firmą z Meppen. Ankiety zostały przekazane do organizacji zrzeszających lokalnych przedsiębiorców tj. Ostrołęckie Forum Gospodarcze, Regionalna Izba Gospodarcza Ostrołęka Nas Zjednoczy oraz do Dyrektora Loży Mazowieckiej Business Center Club w Ostrołęce celem zainteresowania przedsiębiorców nawiązaniem współpracy. Przedmiotowa informacja została także umieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrołęki. Przekazane wyniki ankiet zostaną odwrotną pocztą przesłane do administracji miasta partnerskiego Meppen.
 4. Organizacja targów "Prezentacje Gospodarcze Ostrołęka 2005". W tej inicjatywie wezmą udział przedstawiciele z miast Meppen /Niemcy/, Alytus /Litwa/, Mosty /Białoruś/, Balassagyarmat /Węgry/. Udział w targach partnerów zagranicznych ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich w zakresie współpracy gospodarczej, wymianę informacji, doświadczeń lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców. Podczas targów zostanie zorganizowana konferencja o tematyce gospodarczej. Udział delegacji zagranicznych podkreśli międzynarodowy charakter przedsięwzięcia.
 5. Rewizyta Przedstawicieli Miasta Meppen /Niemcy/ w Ostrołęce. W miesiącu wrześniu planowana jest rewizyta Rady Miejskiej z Meppen oraz przedstawicieli administracji Miasta Meppen w Ostrołęce. Zostanie opracowany program pobytu delegacji niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem propozycji ze strony niemieckiej oraz mający na uwadze wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkolnictwa, gospodarki komunalnej i pomocy społecznej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa Miasta Ostrołęki do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Urbact. W dalszym ciągu prowadzone będą działania mające na celu przystąpienie Ostrołęki do Programu Urbact w ramach Działania I Sieci Tematyczne w charakterze eksperta w zakresie jednym z podanych niżej:
  • ECO-FIN-NET - Sieć Inicjatywy gospodarcze oraz tworzenie nowych miejsc pracy
  • Cultural Activities - działalność kulturalna a odnowa miast
  • Young People - Młodzież - tworzenie związków pomiędzy szkoła i gminą
  • Information Society - społeczeństwo informacyjne - wymiana informacji na temat zwalczania wykluczenia społecznego poprzez użycie technik informacyjnych - lokalne centra szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa komunalne oraz programy patronackie.
 7. Kontynuowanie kontaktów z miastem Derby w Stanach Zjednoczonych w celu rozważenia możliwości nawiązania współpracy partnerskiej.
 8. Dalsza realizacja programu MAC-SSIIM Leonardo da Vinci II - planowane są kolejne międzynarodowe spotkania partnerskie m.in. w Ostrołęce.
 9. Realizacja projektu przygotowywanego w ramach Programu "Rok Niemiec w Polsce" - "Rok Polski w Niemczech" polegającego na prezentacji folkloru kurpiowskiego i twórczości artystycznej - projekt p.n. "Weekend z Ostrołęką" - zostanie zrealizowany w przypadku uzyskania środków finansowych na ten cel z Programu.
 10. Kontynuacja współpracy w zakresie sportu poprzez organizowanie przez kluby sportowe przy wsparciu Urzędu Miejskiego turniejów w różnych dyscyplinach sportu m.in. w koszykówce oraz piłce nożnej halowej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki z udziałem drużyn z miast partnerskich jak również uczestnictwo naszych sportowców w turniejach organizowanych w miastach partnerskich.
 11. Kontynuowanie kontaktu z przedstawicielami samorządu miast fińskich i członkami Izby Handlowej Południowej Ostrobothni, w celu prowadzeniu działań zmierzających do nawiązania kontaktów partnerskich z fińskim miastem Lapua.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: wygenerowane dynamicznie. Ostatnia aktualizacja: 2005-05-30 10:24:13

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008