Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35347 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Polityka zagraniczna Miasta

Ważniejsze wydarzenia z udziałem partnerów zagranicznych

które miały miejsce w roku 2004:

 1. W miesiącu marcu w kolejną rocznicę Niepodległości Republiki Węgierskiej odbyła się wizyta Ambasadora Republiki Węgierskiej w Ostrołęce, która jest stałym elementem współpracy z Ambasadą Republiki Węgierskiej w zakresie poznawania zwyczajów i kultury naszych narodów. Tradycyjnie w miesiącu marcu w rocznicę rewolucji węgierskiej Ostrołęka gości przedstawicieli Ambasady Węgierskiej. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z władzami Miasta Ostrołęki, uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem Generała Józefa Bema oraz zwiedzanie okolicznościowej wystawy w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
 2. Tradycyjnie w maju podczas "Dni Ostrołęki" odbyła się V edycja targów "Prezentacje Gospodarcze Ostrołęka 2004". W ramach tej inicjatywy tradycyjnie już wzięli udział przedstawiciele z miast partnerskich: Meppen /Niemcy/, Alytus /Litwa/, Mosty /Białoruś/, Balassagyarmat /Węgry/. Udział w targach partnerów zagranicznych miał na celu rozszerzenie dotychczasowej współpracy w zakresie możliwości gospodarczych, wymianę informacji, doświadczeń lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców. Podczas targów zostanie zorganizowana konferencja o tematyce gospodarczej. Udział delegacji zagranicznych podkreślił europejski wymiar imprezy. Podczas targów została zorganizowana konferencja pn. "Wymiana gospodarcza w nowej Europie i szanse jej rozwoju - Ostrołęckie małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej". Impreza ta jest organizowana corocznie w terminie "Dni Ostrołęki" umożliwia uczestnictwo przedstawicieli delegacji zagranicznych w innych imprezach kulturalnych organizowanych w tym czasie w naszym mieście.
 3. Na przełomie miesiąca marca i kwietnia Prezydent miasta uczestniczył w misji gospodarczej przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu w Stanach Zjednoczonych w ramach realizacji porozumienia o współpracy z Euro Trade Prom LLC oraz Radcą Handlowym Ambasady RP w Nowym Jorku. Następnie w ciągu dalszych miesięcy kontynuowane były kontakty z miastem Derby w Stanach Zjednoczonych w celu rozważenia możliwości nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Derby a Ostrołęką, a w przyszłości pomiędzy przedsiębiorcami.
 4. Odbywała się dalsza realizacja programu MAC-SSIIM Leonardo da Vinci II - poprzez kolejne międzynarodowe spotkania partnerskie w portugalskim mieście Porto oraz w Ostrołęce. Program adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw nosi nazwę "Nieformalne metody ochrony własności intelektualnej" . Podstawą projektu MAC-SSIIM - jest szkolenie w zakresie współpracy wielu animatorów dla MSP poprzez nieformalne zarządzanie własnością intelektualną. W ramach projektu MAC-SSIIM opracowywany jest program szkoleniowy w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, współpracując z pochodzącymi z wielu krajów "zespołami MAC". Program składa się z czterech pakietów szkoleniowych, z których każdy został zaprojektowany dla konkretnej grupy docelowej: MSP, trenerów, sieci oraz związanych z nimi kluczowych osób i instytucji towarzyszących.
 5. W czerwcu w ramach wizyt przedstawicieli Ostrołęki w miastach partnerskich w celu kontynuowania wzajemnej współpracy przedstawiciele samorządu Ostrołęki uczestniczyli w obchodach "Dni Alytusa" - miasta partnerskiego na Litwie. Podczas wizyty delegacja odwiedziła m.in. "Międzynarodową Wystawę Alytus 2004". Informacje na temat wystawy zostały przekazane lokalnym ostrołęckim przedsiębiorcom celem zainteresowania ich uczestnictwem w wystawie.
 6. W miesiącu lipcu odbyła się wizyta przedstawicieli naszego miasta w mieście partnerskim Mosty na Białorusi, gdzie uczestniczyli w obchodach 60-lecia wyzwolenia Republiki Białoruskiej od faszystowskiego najeźdźcy. Podczas pobytu ostrołęczanie odwiedzali miejscowe szkoły oraz przedsiębiorstwa zachęcając do współpracy z polskimi firmami.
 7. Z okazji 10-lecia partnerstwa pomiędzy Meppen a Ostrołęką odbyła się w miesiącu wrześniu wizyta radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Miasta Ostrołęki w Meppen /Niemcy/. Podczas wizyty samorządowcy z Ostrołęki mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów obu miast, delegacja zwiedziła m.in. Szpital w Meppen zapoznając się z warunkami leczenia oraz zasadami funkcjonowania służby zdrowia w Meppen, jak również pokazano i przedstawiono zasady przygotowywania terenów pod inwestycje w okolicach Meppen.
 8. W ubiegłym roku Miasto Ostrołęka zgłosiło swój akces do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Urbact, tworzącego sieć miast URBAN wokół dwóch celów:
  1. rozwoju międzynarodowej wymiany doświadczeń między miastami uczestniczącymi w programach URBAN I,II oraz w Miejskich Projektach Pilotażowych,
  2. gromadzenia informacji uzyskanych z analizy tych doświadczeń.
  Miasto skupiło się na Działaniu 1 - Sieci tematyczne - zgłaszając chęć przystąpienia do sieci tematycznej ECO-FIN-NET Inicjatywy gospodarcze oraz tworzenie nowych miejsc pracy w charakterze miasta - eksperta. Obecnie oczekujemy na odpowiedź Sekretariatu Urbact w tej sprawie.
 9. Z powodzeniem realizowana jest współpraca partnerska w dziedzinie sportu. W grudniu 2004 odbył się "VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodziczek o Puchar prezydenta Miasta Ostrołęki", którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy "Diament" w Ostrołęce. W turnieju poza drużynami sportowymi z Ostrołęki i innych miast Polski wzięły udział drużyny sportowe z miast partnerskich Mosty, Alytusa oraz po raz pierwszy w tym roku z Meppen.
 10. W Zespole Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce odbyło się w dniach 17 - 21 stycznia 2005 roku międzynarodowe spotkanie nauczycieli z 9 europejskich szkół. Była to wizyta przygotowawcza w celu wspólnego przystąpienia do europejskiego programu SOCRATES COMENIUS 1- projekty szkolne. W przygotowaniu wspólnego projektu brali udział nauczyciele z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Włoch, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski. Do projektu przystąpią także szkoły z Rumunii i Austrii, których przedstawiciele nie mogli wziąć udziału we wspólnym przygotowaniu aplikacji. Celem opracowanego przez 11 szkół projektu jest stworzenie wspólnej, stale uzupełnianej przez partnerów, platformy internetowej oraz wykorzystanie w nauczaniu interdyscyplinarnej metody projektu. Proces dydaktyczny będzie odbywał się z wykorzystaniem technik informacyjnych takich jak Internet, CD, wideo-konferencja, e-mail. Głównym zadaniem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w realiach Zjednoczonej Europy, tak aby młodzież nie bała się pokonywania barier kulturowych, językowych, ograniczeń geograficznych i odważnie podejmowała decyzje związane z wyborem kierunku studiów lub pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-05-30 10:24:13

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008