Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Archiwalny regulamin organizacyjny

Regulamin archiwalny

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce sporządzony na podstawie Zarządzenia Nr 158/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce z późniejszymi zmianami: Zarzędzenie Nr 329/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2004 r. i Zarządzenia Nr 118/05 z dnia 23 maja 2005 r.

Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego
w Ostrołęce

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Rozdział 2
Organizacja Urzędu

Rozdział 3
Podział kompetencji

Rozdział 4
Własciwości Wydziałów, Referatów i Biur

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Przejdź do regulaminy aktualnego »

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-09-20 12:53:24

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008