Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Komisja Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

Więcej: [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności kontrolnej na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności gospodarności uchwał Rady w zakresie wykonywania budżetu Miasta przez Prezydenta i jednostki organizacyjne,
  • kontrola Prezydenta i jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym oraz stosowania systemu zamówień publicznych
  • kontrola przestrzegania art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych przez pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
  • współdziałanie z Biurem Kontroli i Skarg Urzędu Miasta,
  • opiniowanie wykonania budżetu Miasta,
  • występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Skład Komisji:

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-11-04 15:34:38

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008