Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35347 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Komisja Rady Miasta

Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Więcej: [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji należy w szczególności:

 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
 • upowszechnianie kultury oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie piękna języka polskiego w oparciu o ustawę języku polskiego, upowszechnianie historii Polski,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, opiniowanie na sesję innych projektów uchwał w zakresie przedmiotu działania Komisji,
 • opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji,
 • współdziałanie w zakresie promocji miasta z podmiotami gospodarczymi, placówkami kulturalnymi, oświatowymi, turystycznymi i sportowymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami istniejącymi na terenie miasta,
 • inicjowanie współpracy z innymi gminami w zakresie promocji regionu, organizacji festiwali, konkursów, rozgrywek sportowych mającej na celu propagowanie i rozwijanie tradycji lokalnych,
 • współpraca z miastami partnerskimi w zakresie promocji gospodarczej, kulturalnej, sportowej,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promocji gospodarczej i kulturalnej miasta,
 • inicjowanie spotkań z ludźmi kultury, historii, konferencji, sesji, sympozjów, festiwali,
 • monitoring pracy instytucji kultury: Ostrołęckiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinach: historia, literatura, sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego ( w tym twórczość ludowa, muzyka i taniec, teatr i film, opieka nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej),
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych do ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego,
 • rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących spraw promocji, kultury i dziedzictwa narodowego.


Skład Komisji:

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-11-04 15:34:38

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008