Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Komisja Rady Miasta

Komisja Oświaty

Więcej: [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Oświaty należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach zakładania, prowadzenia i likwidacji publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach zakładania, prowadzenia i likwidacji publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach zakładania, prowadzenia i likwidacji placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej, w tym ognisk artystycznych i placówek kształcenia ustawicznego,
  • wyrażanie opinii w sprawach zakładania, prowadzenia i likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach zakładania, prowadzenia i likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz środków opiekuńczo-wychowawczych,
  • wyrażanie opinii w sprawach opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach planów sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto, kontrola działalności Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych zajmujących się przedmiotowymi sprawami.


Skład Komisji:

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-11-04 15:34:38

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008