Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Interpelacje, zapytania i wnioski

Wnioski przewodniczących samorządów osiedlowych

Lp.Zgłaszający/
Wnioskodawca
Data
zgłoszenia
TreśćOdpowiedź
1Wojciech Parzychowski2015-05-13w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej.
pobierz całą treść
WD.0005.10.2015
pobierz całą treść
2Wojciech Parzychowski2015-05-13w sprawie remontu schodów prowadzących z mostu na wał przeciwpowodziowy z prawej strony Narwi.
pobierz całą treść
WD.0005.9.2015
pobierz całą treść
3Wojciech Parzychowski2015-05-08w sprawie wyrównania wjazdu na ulicę Ks. Brzóski i St. Konwy.
pobierz całą treść
WD.0005.8.2015
pobierz całą treść
4Wojciech Parzychowski2015-05-08w sprawie wyrównania wjazdu na ulicę Orona.
pobierz całą treść
WD.0005.8.2015
pobierz całą treść
5Wojciech Parzychowski2015-05-08w sprawie namalowania (odświeżenia) pasów na przejściach przy rondzie im. Księcia Siemowita.
pobierz całą treść
WD.0005.7.2015
pobierz całą treść
6Wojciech Parzychowski2015-05-08w sprawie postawienia barierki zabezpieczającej wzdłuż ulicy Warszawskiej i St. Konwy, przy Fortach Bema.
pobierz całą treść
WD.0005.12.2015
pobierz całą treść
7Mirosław Rosak2015-04-24w sprawie przeniesienia przystanku linii autobusowej nr 7.
pobierz całą treść
WD.0005.4.2015
pobierz całą treść
8Wojciech Parzychowski2015-02-02w sprawie zlikwidowania barierki postawionej wzdłuż chodnika przy ul. Obozowej.
pobierz całą treść
WD.0005.1.2015
pobierz całą treść
9Adam Kurpiewski2014-12-01w sprawie inwestycji na Osiedlu Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.3.17.2014
pobierz całą treść
10Wojciech Parzychowski2014-11-24w sprawie propozycji do budżetu na 2015 rok.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.37.2014
pobierz całą treść
11Krzysztof Leszczyński2014-10-20w sprawie umieszczenia zadań w budżecie na 2015 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.6.5.2014
pobierz całą treść
12Adam Ziarno2014-09-25w sprawie wsparcia finansowego montażu telewizji przemysłowej w bloku przy ul. Starosty Kosa 8.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.12.8.2014
pobierz całą treść
13Grażyna Kamińska2014-10-07w sprawie nowych chodników po obu stronach ulicy Podhorążych.
pobierz całą treść
WD.0005.6.2014
pobierz całą treść
14Grażyna Kamińska2014-10-07w sprawie wykonania projektu i budowy ulicy Czeczotka w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz położenie nawierzchni.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.23.2014
pobierz całą treść
15Grażyna Kamińska2014-10-07w sprawie wykonania projektu i budowy ulicy Ciasnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz położenie nawierzchni.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.23.2014
pobierz całą treść
16Robert Bartkowski2014-09-11w sprawie uruchomienia istniejącego oświetlenia przy ulicy 11 listopada 121 i 123.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.5.49.2014
pobierz całą treść
17Mirosław Rosak2014-09-19w sprawie wycinki drzew z sąsiedztwa posesji nr 21A i 23 przy ul. Ostrowskiej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0003.12.2014
pobierz całą treść
18Mirosław Rosak2014-09-24w sprawie właściwego oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania Ostrowskiej i Kaczyńskiej.
pobierz całą treść
WD.0005.7.2014
pobierz całą treść
19Jan Dobkowski2014-07-07w sprawie remontu kładki nad oczkiem wodnym.
pobierz całą treść
GKOŚ.630.2.2014
pobierz całą treść
20Mirosław Rosak2014-07-02w sprawie budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na ulicy Goworowskiej od ronda Radomskiego do przejazdu kolejowego przy ulicy Ogrodowej.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.10.13.2014
pobierz całą treść
21Janina Pragacz2014-04-28w sprawie ustawienia lustra przy wyjeździe z ul. Kosynierów w ulicę Henryka Sienkiewicza.
pobierz całą treść
WD.0005.13.2013
pobierz całą treść
22Jan Dobkowski2014-04-07w sprawie remontu kładki nad oczkiem wodnym.
pobierz całą treść
GKOŚ.630.2.2014
pobierz całą treść
23Mirosław Rosak2014-04-25w sprawie braku koszy na śmieci przy kilku przystankach MZK.
pobierz całą treść
MZK/1441/2014
pobierz całą treść
24Mirosław Rosak2014-04-25w sprawie niezabezpieczenia posesji przed piłkami wpadającymi na teren ogródków.
pobierz całą treść
IFE.7013.52.1.2014
pobierz całą treść
25Mirosław Rosak2014-04-25w sprawie ustawienia lustra w obrębie skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Prusa.
pobierz całą treść
WD.0005.3.2014, IFE.7013.52.1.2014
pobierz całą treść
26Mirosław Rosak2014-03-31w sprawie ustawienia pojemnika na odpady niebezpieczne.
pobierz całą treść
 
27Czesław Bączek2014-03-24w sprawie zasypania wykopu po usuniętych odpadach na terenie Parku przy ul. Bursztynowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.23.2014
pobierz całą treść
28Mirosław Rosak2014-03-14w sprawie przekazania pomieszczeń budynku Dworca PKP.
pobierz całą treść
GGN.6870.37.2014
pobierz całą treść
29Mirosław Rosak2014-03-14w sprawie oświetlenia ulicy wyjazdowej z Placu Dworcowego.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.5.12.2014
pobierz całą treść
30Andrzej Rykowski2014-01-08w sprawie problemów poruszanych na zebraniach Rady Osiedla Stare Miasto.
pobierz całą treść
ORM-RM.00021.11.1.2014
pobierz całą treść
31Adam Ziarno2014-01-10w sprawie odprowadzenia wody z odpadów , roztopów z ulicy Starosty Kosa.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.1.8.2014
pobierz całą treść
32Andrzej Rykowski2013-12-09w sprawie połączenia ulicy Króla Jana Kazimierza z ulicą Nadnarwiańską.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.2.2014
pobierz całą treść
33Wojciech Parzychowski2013-11-22w sprawie propozycji do budżetu na 2014 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.5.6.2013
pobierz całą treść
34Mirosław Rosak2013-12-03w sprawie wykonania naprawy przejazdu kolejowego
pobierz całą treść
WD.0005.24.2013
pobierz całą treść
35Mirosław Rosak2013-12-03w sprawie ustalenia prawnego właściciela.
pobierz całą treść
GGN.0003.9.2013
pobierz całą treść
36Mirosław Rosak2013-12-03w sprawie rozważenia możliwości zmiany przejścia dla pieszych oraz zainstalowania sygnalizacji w obrębie skrzyżowania ulic Słowackiego oraz Żeromskiego.
pobierz całą treść
WD.0005.23.2013
pobierz całą treść
37Jan Dobkowski2013-11-27w sprawie postawienia konstrukcji gniazda dla bocianów.
pobierz całą treść
GKOŚ.6122.3.2013
pobierz całą treść
38Leszek Piórkowski2013-11-13w sprawie modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 16.
pobierz całą treść
WO.4424.33.32.2013
pobierz całą treść
39Andrzej Rykowski2013-10-25w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok dot. realizacji zadań Osiedla Stare Miasto.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.11.4.2013
pobierz całą treść
40Adam Kurpiewski2013-10-28w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok dot. realizacji zadań Osiedla Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.3.2.2013
pobierz całą treść
41Sławomir Chludziński2013-10-25w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok dot. realizacji zadań o charakterze remontowym i modernizacyjnym.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.11.4.2013
pobierz całą treść
42Mirosław Rosak2013-10-29w sprawie propozycji inwestycyjnych do budżetu Miasta Ostrołęki na 2014 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.10.17.2013
pobierz całą treść
43Wojciech Parzychowski2013-10-07w sprawie wyrównania i nawiezienia destruktu na ulicę Bitwy pod Ostrołęką.
pobierz całą treść
WD.0005.16.2013
pobierz całą treść
44Sławomir Chludziński2013-10-28w sprawie zaplanowania środków w budżecie na 2014 rok dot. realizacji zadań o charakterze remontowym i modernizacyjnym.
pobierz całą treść
WD.0005.18.2013
pobierz całą treść
45Mirosław Rosak2013-10-17w sprawie rozwiązania problemu okresowego zalewania nawierzchni ulicy Bobińskiego.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.1.17.2013
pobierz całą treść
46Krzysztof Leszczyński2013-10-07w sprawie umieszczenia zadań w budżecie na 2014 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.6.6.2013
pobierz całą treść
47Grażyna Kamińska2013-10-18w sprawie budowy ulicy Kaszubskiej.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.14.15.2013
pobierz całą treść
48Grażyna Kamińska2013-10-09w sprawie wykonania projektu i budowy ulicy Ciasnej.
pobierz całą treść
IFE.3041.9.24.2013
pobierz całą treść
49Grażyna Kamińska2013-09-27w sprawie wykonania nowych chodników po obu stronach ulicy Podchorążych.
pobierz całą treść
WD.0005.15.2013
pobierz całą treść
50Grażyna Kamińska2013-09-27w sprawie budowy ulicy Czeczotka.
pobierz całą treść
IFE.3041.9.22.2013
pobierz całą treść
51Jan Dobkowski2013-09-11w sprawie budowy ulicy Wiązowej.
pobierz całą treść
IFE.3041.9.23.2013
pobierz całą treść
52Janina Pragacz2013-09-16w sprawie modernizacji chodnika.
pobierz całą treść
WD.0005.13.2013
pobierz całą treść
53Sławomir Chludziński2013-08-14w sprawie przebudowy chodników łączących bloki przy ul. Partyzantów z ul. Braterstwa Broni.
pobierz całą treść
WD.0005.12.2013
pobierz całą treść
54Sławomir Chludziński2013-07-04w sprawie naprawy chodnika łączącego park im. doktora Szczypka z ulicą Piękną.
pobierz całą treść
WD.0005.10.2013
pobierz całą treść
55Sławomir Chludziński2013-05-22w sprawie ponownego rozpatrzenia prośby o obniżenie bądź całkowitą likwidację krawężnika.
pobierz całą treść
WD.0005.8.2013
pobierz całą treść
56Mirosław Rosak2013-05-15w sprawie naprawy około 50 metrowego odcinka ulicy Żeromskiego.
pobierz całą treść
WD.0005.9.2013
pobierz całą treść
57Mirosław Rosak2013-04-29w sprawie wykonania przeglądu technicznego (gwarancyjnego) chodników oraz ulic.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.10.5.2013
pobierz całą treść
58Jan Dobkowski2013-04-23w sprawie remontu piaskownicy.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.22.2013
pobierz całą treść
59Jan Dobkowski2013-02-20w sprawie wsparcia finansowego na zrobienie 5-6 szt. ławek.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.23.2013
pobierz całą treść
60Mirosław Rosak2013-04-29w sprawie wykonania napraw nawierzchni ulic: Żeromskiego, Literackiej, Wiejskiej, Żniwnej, Dąbrowskiej
pobierz całą treść
WD.0005.4.2013
pobierz całą treść
61Mirosław Rosak2013-04-29w sprawie wykonania oznakowania ulic osiedlowych w rejonie: Reja, Dygasińskiego, Kochanowskiego, Norwida.
pobierz całą treść
WD.0005.5.2013
pobierz całą treść
62Grażyna Kamińska2013-03-28w sprawie ustawienia ławek parkowych na placu zabaw przy ul. Płk. Filochowskiego "SANA".
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.14.2013
pobierz całą treść
63Grażyna Kamińska2013-03-06w sprawie wymiany nawierzchni ścieralnej na ulicy Kurpiowskiej.
pobierz całą treść
WD.0005.3.2013
pobierz całą treść
64Leszek Piórkowski2013-02-04w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosków.
pobierz całą treść
KST.4223.2.2013, WD.0005.2.2013, GKOŚ.152.1.2013
pobierz całą treść
65Grażyna Kamińska2013-01-11w sprawie utwardzenia ulicy Czeczotka.
pobierz całą treść
WD.0005.01.2013
pobierz całą treść
66Wojciech Parzychowski2012-11-21w sprawie wyrównania i utwardzenia destruktem lub innym kruszywem ulicy ks. Stanisława Brzóski.
pobierz całą treść
WD.0005.17.2012
pobierz całą treść
67Wojciech Parzychowski2012-11-21w sprawie wyrównania i utwardzenia destruktem lub innym kruszywem ulicy Bitwy pod Ostrołęką.
pobierz całą treść
WD.0005.16.2012
pobierz całą treść
68Krzysztof Leszczyński2012-10-10w sprawie naprawy urządzeń na placu zabaw przy sklepie Polo-Market.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.119.2012
pobierz całą treść
69Grażyna Kamińska2012-10-09w sprawie wymiany lamp świetlnych, na słupach oświetleniowych stojących na wale spacerowym.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.5.50.2012
pobierz całą treść
70Krzysztof Leszczyński2012-10-10w sprawie propozycji wykonania zadań o charakterze inwestycyjnym, remontowym, modernizacyjnym na terenie osiedla Łęczysk.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.44.2012
pobierz całą treść
71Leszek Piórkowski2012-10-04w sprawie zamontowania progów spowalniających ruch samochodów w ciągu komunikacyjnym ulic Insurekcyjna - Prądzyńskiego, oraz zamontowania "Siłowni pod chmurką" w rejonie ulicy Goworowskiej, Powstańców, Konopnickiej i Reymonta.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.13.13.2012
pobierz całą treść
72Jan Dobkowski2012-09-25w sprawie budowy ulicy Bukowej.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.42.2012
pobierz całą treść
73Grażyna Kamińska2012-09-18w sprawie wykonania w ramach Inwestycji Wspólnych budowy ulicy Szarych Szeregów i ulicy Chomicza wraz z dokończeniem ulicy Bojowników.
pobierz całą treść
IFE.3041.2.5.2012
pobierz całą treść
74Grażyna Kamińska2012-09-18w sprawie wykonania projektu i budowy ul. Ciasnej.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.36.2012
pobierz całą treść
75Grażyna Kamińska2012-09-18w sprawie wykonania z kostki brukowej chodników po obu stronach ulicy Podchorążych.
pobierz całą treść
WD.0005.11.2012
pobierz całą treść
76Grażyna Kamińska2012-09-18w sprawie utwardzenia destruktem ulicy Dolnej oraz ulicy Czeczotka w ramach prac bieżących, oraz położenia nowej nawierzchni z masy asfaltowej na ulicy Mazurskiej i ulicy Kaszubskiej.
pobierz całą treść
WD.0005.12.2012
pobierz całą treść
77Ryszad Sidorzak2011-11-29w sprawie kontynuacji rozmów dot. "wału carskiego", w sprawie wyrażenia zgody na przejazd samochodami do 3,5 tony po "wale carskim", w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Goworowskiej na odcinku od posesji należącej do ulicy Agrestowej 25 do ronda przy ulicy Bohaterów Warszawy.
pobierz całą treść
WD.0005.9.2012
pobierz całą treść
78Jan Dobkowski2012-08-28w sprawie zakupu mebli do wyposażenia domu osiedlowego.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.4.7.2012
pobierz całą treść
79Andrzej Rykowski2012-07-20w sprawie pomocy w zagospodarowaniu terenu miedzy wałem przeciwpowodziowym a ul. Nadnarwiańską.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.93.2012
pobierz całą treść
80Andrzej Rykowski2012-07-20w sprawie przydziału lokalu na spotkania w ramach działalności Rady.
pobierz całą treść
GKOŚ.7151.6.2012
pobierz całą treść
81Andrzej Rykowski2012-07-20w sprawie wybudowania wiaty przystankowej przy zjeździe ze starego mostu.
pobierz całą treść
RG.7240.5.2012
pobierz całą treść
82Andrzej Rykowski2012-07-20w sprawie wymiany fontanny przy Klasztorze.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.89.2012
pobierz całą treść
83Andrzej Rykowski2012-07-20w sprawie ustawienia szaletu w pobliżu skwerku przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.90.2012
pobierz całą treść
84Sławomir Chludziński2012-07-10w sprawie dotyczącej planów budowy kolejnego bloku socjalnego.
pobierz całą treść
IFE.0124.47.2012
pobierz całą treść
85Sławomir Chludziński2012-05-31w sprawie wybudowania placu zabaw dla dzieci przy ulicy środkowej.
pobierz całą treść
IFE.3041.1.21.2012
pobierz całą treść
86Czesław Bączek2012-05-02w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy ulicy Bursztynowej.
pobierz całą treść
WD.0005.5.2012
pobierz całą treść
87Czesław Bączek2012-05-02w sprawie objęcia nazdzorem Parku Rozrywki oraz łąk wzdłuż tzw. "wału carskiego".
pobierz całą treść
SMO.1511.16.2012
pobierz całą treść
88Adam Ziarno2012-04-11w sprawie zamontowania urządzeń treningowych tzw. "siłowni pod chmurką".
pobierz całą treść
KST.4223.11.2012
pobierz całą treść
89Marcin Żyznowski2012-03-20w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Hubalczyków.
pobierz całą treść
WD.0005.4.2012
pobierz całą treść
90Marcin Żyznowski2012-03-20w sprawie wyrównania oraz utwardzenia drogi (ul. Certowicza).
pobierz całą treść
WD.0005.3.2012
pobierz całą treść
91Grażyna Kamińska2012-02-29w sprawie usunięcia śmietniczki ulicznej ustawionej przy sklepie osiedlowym ul. Czeczotka.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.9.2012
pobierz całą treść
92Sławomir Chludziński2012-02-29w sprawie doposażenia ostrołęckiej filii OCK w kuchnię elektryczną.
pobierz całą treść
KST.403.13.2012
pobierz całą treść
93Sławomir Chludziński2012-02-29w sprawie zainstalowania tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla służącej jako źródło informacji dla mieszkańców osiedla Wojciechowice.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.10.2012
pobierz całą treść
94Sławomir Chludziński2012-02-29w sprawie wykonania ogrodzenia przy siedzibie ostrołęckiej filii OCK.
pobierz całą treść
GKOŚ.152.1.12
pobierz całą treść
95Krzysztof Leszczyński2012-02-24w sprawie zaadoptowania budynku starej przepompowni na świetlicę osiedlową.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.9.2012
pobierz całą treść
96Mirosław Rosak2012-02-23w sprawie oznakowania przejazdów kolejowych znajdujących się w ciągu ulic Poligonowej i Magazynowej.
pobierz całą treść
WD.0005.2.2012
pobierz całą treść
97Jan Dobkowski2012-01-23w sprawie remontu boiska do gry w kosza.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.6.2012
pobierz całą treść
98Leszek Piórkowski2012-01-23w sprawie zakupu i montażu 2 tablic ogłoszeniowych.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.3.2012
pobierz całą treść
99Leszek Piórkowski2012-01-19w sprawie opracowania dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Prądzyńskiego wraz z ulicą Insurekcyjną.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.13.5.2012
pobierz całą treść
100Wojciech Parzychowski2011-12-21w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej, St. Konwy i ul. Z. Padlewskiego.
pobierz całą treść
IFE.0003.1.2012
pobierz całą treść
101Wojciech Parzychowski2011-12-21w sprawie nawiezienia destruktu na ulicę Bitwy pod Ostrołęką.
pobierz całą treść
WD.0005.31.2011
pobierz całą treść
102Leszek Piórkowski2011-12-22w sprawie wniosków podjętych przez Radę Osiedla na posiedzeniu członków Rady Osiedla Śródmieście w dniu 26.09.2011 r.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.13.3.2011
pobierz całą treść
103Mirosław Rosak2011-12-12w sprawie remontu nawierzchni Placu Dworcowego.
pobierz całą treść
WD.0005.29.2011
pobierz całą treść
104Mirosław Rosak2011-12-07w sprawie wyznaczenia (wymalowania pasów i ustawienia stosownych znaków) przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Ostrowskiej, Przemysłowej oraz Żołnieży Armii Krajowej.
pobierz całą treść
WD.0005.28.2011
pobierz całą treść
105Ryszad Sidorzak2011-11-29w sprawie uchwał Zarządu Rady Osiedla Pomian dot. obecnie najważniejszych spraw do uporządkowania i zorganizowania na osiedlu z prośbą o ich realizację.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.8.7.2011
pobierz całą treść
106Ryszad Sidorzak2011-11-29w sprawie wycięcia gałęzi i krzewów w pasie tzw. "Wału Carskiego" pomniędzy ulicami Pomian i Modrzejewskiej.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.8.6.2011
pobierz całą treść
107Ryszad Sidorzak2011-11-29w sprawie ustawienia lustra drogowego, zanków drogowych oraz podniesienia poprzecznych progów przejazdowych na Osiedlu Pomian.
pobierz całą treść
WD.0005.27.2011
pobierz całą treść
108Jan Dobkowski2011-11-02w sprawie doposażenia placu zabaw dla dzieci na osiedlu "Leśne".
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.136.2011
pobierz całą treść
109Grażyna Kamińska2011-11-09w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicy Szpitalnej, Kaszubskiej, Kujawskiej i Kurpiowskiej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.49.2011
pobierz całą treść
110Krzysztof Leszczyński2011-11-03w sprawie wycięcia pochylonych drzew i krzewów w pasie przydrogowym na działkach nr 52191 i 52212 które położone są przy ul. Łęczysk na wysokości ul. Zyndrama z Maszkowic.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.133.2011
pobierz całą treść
111Andrzej Rykowski2011-11-14w sprawie propozycji do zmian w wieloletnij prognozie finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2043.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.11.6.2011
pobierz całą treść
112Grażyna Kamińska2011-11-09w sprawie uzupełnienia destruktem, w ramach prac bieżących, istniejących nierówności i dziur na ul. Czeczotka od ulicy Podchorążych do końca domów przy tej ulicy.
pobierz całą treść
WD.0005.23.2011
pobierz całą treść
113Grażyna Kamińska2011-11-09w sprawie wykonania nowej nawierzchni z masy asfaltowej na ulicy Mazurskiej i Kaszubskiej.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.14.19.2011
pobierz całą treść
114Jan Dobkowski2011-11-02w sprawie ujęcia do Budżetu Miasta na 2012 rok budowy ulicy Jarzębinowej-Leszczynowej.
pobierz całą treść
IFE.3041.29.19.2011
pobierz całą treść
115Adam Kurpiewski2011-11-09w sprawie propozycji do Budżetu Miasta na 2012 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.03.19.2011
pobierz całą treść
116Wojciech Parzychowski2011-10-17w sprawie propozycji do Budżetu Miasta na 2012 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.14.16.2011
pobierz całą treść
117Krzysztof Leszczyński2011-10-11w sprawie umieszczenia zadań o charakterze inwestycyjnym, remontowym i modernizacyjnym do Budżetu Miasta na 2012 rok.
pobierz całą treść
ORM-RM.0021.6.3.2011
pobierz całą treść
118Mirosław Rosak2011-10-10w sprawie propozycji do Budżetu Miasta na 2012 rok oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata następne.
pobierz całą treść
IFE.3041.29.14.2011
pobierz całą treść
119Grażyna Kamińska2011-10-10w sprawie przyjęcia zadań do Budżetu Miasta w 2012 roku dot. ulic: Podchorążych, Pomorskiej, Śląskiej, Szarych Szeregów, Chomicza.
pobierz całą treść
ORM-RM.21.14.16.2011
pobierz całą treść
120Jan Dobkowski2011-08-25w sprawie sfinansowania tzw. stolika integracyjnego na terenie oczka wodnego przy ul. Leśnej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.88.2011
pobierz całą treść
121Mirosław Rosak2011-08-01w sprawie wykonania projektu oraz naprawy około 50 metrowego odcinka ulicy Żeromskiego, który stanowi jej odgałęzienie prowadzące do bloków nr 29A, 29B oraz 31.
pobierz całą treść
WD.0005.16.2011
pobierz całą treść
122Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie ułożenia płyt ażurowych na odcinku od ulicy Broniewskiego w kierunku ulicy Środkowej po jej prawej stronie.
pobierz całą treść
WD.0005.14.2011
pobierz całą treść
123Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie wycinki drzew (topole) na terenie osiedla Wojciechowice.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.93.2011
pobierz całą treść
124Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Ks. Antoniego Pęksy a ulicą Wspólną.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.9.92.2011
pobierz całą treść
125Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Ks. Antoniego Pęksy w okolicy fabryki "Ytong".
pobierz całą treść
WD.0005.15.2011
pobierz całą treść
126Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie naprawy chodnika zlokalizowanego przy ulicy Broniewskiego.
pobierz całą treść
WD.0005.14.2011
pobierz całą treść
127Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie ułożenia nowego chodnika zlokalizowanego między ulicami Ks. Antoniego Pęksy a ulicą Piękną.
pobierz całą treść
WD.0005.14.2011
pobierz całą treść
128Sławomir Chludziński2011-07-27w sprawie naprawy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego biegnącego od głównej alejki parku osiedlowego w kierunku ul. Jasnej.
pobierz całą treść
WD.0005.14.2011
pobierz całą treść
129Sławomir Chludziński2011-07-04W sprawie położenia nowego chodnika pomiedzy ulicami Braterstwa broni a I AWP.
pobierz całą treść
WD.0005.12.2011
pobierz całą treść
130Czesław Bączek2011-07-05W sprawie naprawy ul. Opalowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.1.54.2011
pobierz całą treść
131Edward Dawid2011-06-13w sprawie doposażenia placu zabaw przy ulicy płk. E. Filochowskiego "SANA"
pobierz całą treść
KST.4223.17.2011
pobierz całą treść
132Andrzej Rykowski2011-06-10w sprawie problemów z którymi borykają się mieszkańcy Osiedla Stare Miasto
pobierz całą treść
ORM-RM.0012.10.2011
pobierz całą treść
133Edward Dawid2011-06-13w sprawie wyremontowania i wyposażenia budynku przy ulicy płk. E. Filochowskiego "SANA"
pobierz całą treść
SSO.8120.108.2011
pobierz całą treść
134Edward Dawid2011-06-13w sprawie przyspieszenia prac remontowych na ulicy Obrońców
pobierz całą treść
WD.0005.8.211
pobierz całą treść
135Edward Dawid2011-06-13w sprawie położenia kostki brukowej, w ramach remontów bieżących chodników po ou stronach ulicy Podchorążych
pobierz całą treść
WD.005.10.2011
pobierz całą treść
136Edward Dawid2011-06-13w sprawie naniesienia poprawek do projektu budowy ulicy Pomorskiej i Śląskiej
pobierz całą treść
ORM-RM.0012.10.05.2011
pobierz całą treść
137Edward Dawid2011-06-13w sprawie ustawienia koszy na śmieci na całym osiedlu, oraz ustawienia zestawów na zbiórkę odchodów zwierząt
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.28.2011
pobierz całą treść
138Edward Dawid2011-06-13w sprawie terminu realizacji przebudowy ulicy Walecznych oraz ulicy Zwycięzców
pobierz całą treść
IFE.0003.13.2011
pobierz całą treść
139Marek Gogulski2011-05-25w sprawie zmiany lokalizacji skate-parku
pobierz całą treść
GKOS.7021.9.55.2011
pobierz całą treść
140Wojciech Parzychowski2011-05-11w sprawie stopnia zaawansowania prac nad ulicami: gen. Z. Padlewskiego, K. Piotrowskiego, A. Spiro oraz L. Stanieszewskiego, J. K. Ordona
pobierz całą treść
ORM-RM.0012.10.5.1.2011
pobierz całą treść
141Andrzej Rykowski2011-05-25w sprawie remontu ulicy Przechodniej
pobierz całą treść
WD.0005.6.2011
pobierz całą treść
142Wojciech Parzychowski2011-05-11W sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic St. Konwy, Słonecznej i Gen. Zygmunta Padlewskiego.
pobierz całą treść
WD.0005.3.2011
pobierz całą treść
143Wojciech Parzychowski2011-05-11W sprawie wybudowania chodnika dla pieszych przy ulicy Słonecznej.
pobierz całą treść
WD.0005.5.2011
pobierz całą treść
144Wojciech Parzychowski2011-05-11W sprawie wybudowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę St. Konwy, przy przystanku RDP.
pobierz całą treść
WD.0005.4.2011
pobierz całą treść
145Ryszard Sidorzak2011-05-04W sprawie najważniejszych spraw do uporządkowania i zorganizowania na osiedlu Pomian.
pobierz całą treść
ORM-RM.0012.10.8.1.2011
pobierz całą treść
146Jan Dobkowski2011-04-08W sprawie przekazania płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki
pobierz całą treść
WD.7234.4.6.2011
pobierz całą treść
147Mirosław Rosak2010-03-31W sprawie przejęcia ziemi przylegającej do tzw. "trójkąta PKP"
pobierz całą treść
ORM-RM.0008.3.2011
pobierz całą treść
148Mirosław Rosak2010-02-21W sprawie problemów mieszkańców Osiedla Stacja, których posesje usytuowane są przy ulicach Wiejskiej oraz Kolejowej
pobierz całą treść
GKOŚ.6331.1.2011
pobierz całą treść
149Jan Dobkowski2011-01-04W sprawie ustawienia znaku zakazu parkowania przy zatoce parkingowej na ul. Pięknej naprzeciwko Przedszkola Miejskiego Nr 5
pobierz całą treść
WD.0005.1.2011
pobierz całą treść
150Andrzej Rykowski2010-12-21W sprawie modernizacji ulicy Bernardyńskiej i Wójta Romy.
pobierz całą treść
IFE.0565-1/11
pobierz całą treść
151Adam Ziarno2011-01-11W sprawie budowy systemu lamp oświetleniowych zlokalizowanych na tzw. "Parkingu Osiedlowym"
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-3/2011
pobierz całą treść
152Jan Dobkowski2011-01-11W sprawie zamontowania słupa z lampą oświetleniową przy ul. Sosnowej
pobierz całą treść
GKOŚ.7044.3/2011
pobierz całą treść
153Mirosław Rosak2010-12-14W sprawie zlecenia wykonania projektów i uzupełnienia oświetlenia na ulicy Rolnej i Wypychy
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-2/11
pobierz całą treść
154Mirosław Rosak2010-12-14W sprawie propozycji inwestycji na osiedlu Stacja do uwzględnienia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Ostrołęki
pobierz całą treść
IFE.0565-2/11
pobierz całą treść
155Mirosław Rosak2010-05-20W sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicy Wypychy
pobierz całą treść
IFE.0565-19/10
pobierz całą treść
156Mirosław Rosak2010-05-20W sprawie zlecenia wykonania projektu i oświetlenie odgałęzienia ulicy Wypychy
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-21/2010
pobierz całą treść
157Mirosław Rosak2010-12-30W sprawie utwardzenia płytami ulicy Patriotów
pobierz całą treść
WD.0562-1/11
pobierz całą treść
158Jan Dobkowski2010-12-28W sprawie wykonania projektów budowy ulic na oś. Leśne
pobierz całą treść
IFE.0565-39/10
pobierz całą treść
159Mirosław Rosak2010-12-30W sprawie wydłużenia godzin pracy świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej na dworcu PKP.
pobierz całą treść
SSO.0717-2-3/11
pobierz całą treść
160Anna Kurhan-Rawa2010-10-13W sprawie wykazu zadań priorytetowych osiedla Dzieci Polskich do realizacji w 2011 roku.
pobierz całą treść
ORM.0056-3-16/10
pobierz całą treść
161Grzegorz Ciecierski2010-10-01W sprawie kałuż wody tworzących się na drodze od Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 do Przedszkola Miejskiego Nr 7.
pobierz całą treść
GKOŚ.7034-77/10
pobierz całą treść
162Mirosław Rosak2010-10-12W sprawie propozycji inwestycji na osiedlu do uwzględnienia w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata następne.
pobierz całą treść
 
163Leszek Piórkowski2010-09-30W sprawie umieszczenia w budżecie miasta na 2011 r. zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych na osiedlu "Śródmieście"
pobierz całą treść
ORM.0056-13-9/10
pobierz całą treść
164Krzysztof Leszczyński2010-09-09W sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2011 zadań o charakterze inwestycyjnym, remontowym i modernizacyjnym na terenie osiedla "Łęczysk"
pobierz całą treść
ORM.0056-6-4/10
pobierz całą treść
165Janusz Kossakowski2010-05-13W sprawie przeniesienia przystanku MZK przy ul. Łomżyńskiej.
pobierz całą treść
WD.5544-11/10
pobierz całą treść
166Jan Dobkowski2010-08-26W sprawie zamontowania lamp oświetleniowych na słupach w ul. Sosnowej
pobierz całą treść
GKOŚ.7044.35/2010
pobierz całą treść
167Jan Dobkowski2010-08-26W sprawie sfinansowania ogrodzenia i bramek wejściowych na placu zabaw na osiedlu Leśne.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-22/10
pobierz całą treść
168Wojciech Parzychowski2010-08-14W sprawie udrożnienia oraz bieżącej konserwacji rowu odwadniającego biegnącego od ul. Ordona do ul. Słonecznej
pobierz całą treść
GKOŚ.7034-52/10
pobierz całą treść
169Jan Dobkowski2010-08-04W sprawie przydzielenia na osiedle "Leśne" płytek chodnikowych z rozbiórki.
pobierz całą treść
WD.0562-8/10
pobierz całą treść
170Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie zbadania negatywnego wpływu prowadzonej budowy ul. Targowej i basenu na bloki stojące obok placu budowy.
pobierz całą treść
IFE.0565-25/10
pobierz całą treść
171Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie budowy parkingu przy ul. Witosa.
pobierz całą treść
IFE.0565-24/10
pobierz całą treść
172Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie naprawy ul. Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
WD.0562-9/10
pobierz całą treść
173Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie usunięcia topoli rosnących wzdłuż ul. Dzieci Polskich do ul. Kubusia Puchatka.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-21/10
pobierz całą treść
174Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie ruchu drogowego na ul. Witosa.
pobierz całą treść
WD.0562-10/10
pobierz całą treść
175Anna Kurhan-Rawa2010-08-06W sprawie naprawienia huśtawek na osiedlu Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562/18/10
pobierz całą treść
176Krzysztof Leszczyński2010-07-23W sprawie przestrzegania przepisów ruchu drogowego na ul. Króla Jana Sobieskiego i Łęczysk.
pobierz całą treść
WD.5544-96/10
pobierz całą treść
177Krzysztof Leszczyński2010-07-23W sprawie samowoli budowlanej przy ul. Jagiełły.
pobierz całą treść
WAB.0704-21/10
pobierz całą treść
178Anna Kurhan-Rawa2010-05-11W sprawie naprawienia huśtawek na placu zabaw między osiedlem Hallera a Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
GKOŚ.0718/2/10
pobierz całą treść
179Andrzej Rykowski2010-04-12W sprawie remontu ul. Leszczyńskiego.
pobierz całą treść
WD.0562-4/10
pobierz całą treść
180Andrzej Rykowski2010-03-25W sprawie uporządkowania terenu na skwerze dr. Józefa Psarskiego
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-16/10
pobierz całą treść
181Andrzej Rykowski2010-03-16W sprawie uporządkowania odcinka drogi od skrzyżowania ulicy Mazowieckiej z Batorego wzdłuż bloku przy ul. Batorego.
pobierz całą treść
WD.0562-2/10
pobierz całą treść
182Jerzy Grabowski2010-03-30W sprawie naprawy chodnika przy ul. Narutowicza.
pobierz całą treść
WD.0562-3/10
pobierz całą treść
183Jan Dobkowski2010-02-15W sprawie ułożenia kostki na przystanku MZK w ul. Leśnej.
pobierz całą treść
WD.0562-1/10
pobierz całą treść
184Janusz Kossakowski2010-01-28W sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krańcowej.
pobierz całą treść
WAB.7326-2-3/10
pobierz całą treść
185Wojciech Parzychowski2010-01-19W sprawie postawienia urządzeń siłowni na placu zabaw przy ul. Fortowej.
pobierz całą treść
KST.0717-24/10
pobierz całą treść
186Wojciech Parzychowski2010-01-19W sprawie postawienia wiaty na przystanku przy ulicy Sierakowskiego.
pobierz całą treść
RG.0562-1/10/2010
pobierz całą treść
187Leszek Piórkowski2010-01-29W sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Janusza Korczaka, Hanki Sawickiej oraz Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-13/10
pobierz całą treść
188Adam Ziarno2009-11-23W sprawie częstszej kontroli przez strażników Straży Miejskiej drogi dojazdowej do "Parkingu Osiedlowego" między blokiem przy ul. 11 Listopada 15, a blokami przy ul. 11 Listopada 11 i 13 w związku ze skargami mieszkańców osiedla na blokowanie bramy wjazdowej na parking przez parkujące przed nią samochody.
pobierz całą treść
SMO.0565-46/09
pobierz całą treść
189Janusz Kossakowski2009-11-26W sprawie remontu cząstkowego chodnika, od ul. Pięknej biegnącej ukośnie w kierunku parku.
pobierz całą treść
WD.0562-32/09
pobierz całą treść
190Leszek Piórkowski, Czesław Bączek2009-12-03W sprawie braku odpływu do kanałów deszczowych na ulicy Goworowskiej, od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Brata Żebrowskiego.
pobierz całą treść
GKOŚ.7034-64/09
pobierz całą treść
191Jan Dobkowski2009-11-02W sprawie budowy nowego budynku gospodarczo-socjalnego na potrzeby społeczności osiedla Leśne.
pobierz całą treść
IFE.3014-52/09
pobierz całą treść
192Grzegorz Ciecierski2009-11-30W sprawie wykorzystania kostki chodnikowej z tzw. odzysku do remontu parkingu przy ul. Papierniczej.
pobierz całą treść
WD.0562-31/09
pobierz całą treść
193Wojciech Parzychowski2009-11-23W sprawie utwardzenia skrzyżowania ulic Staniszewskiego i Ordona.
pobierz całą treść
WD.0562-28/09
pobierz całą treść
194Andrzej Rykowski2009-11-24W sprawie usunięciu klonu przy ul. Szpitalnej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-12/09
pobierz całą treść
195Andrzej Rykowski2009-11-24W sprawie ustawienia oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mikołaja Kopernika prowadzącej do posesji pawilonów PSS "Społem".
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-53/09
pobierz całą treść
196Andrzej Rykowski2009-11-24W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2010 rok na inwestycje pt: "Droga wewnętrzna publiczna, która byłaby przewidziana pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Farną".
pobierz całą treść
IFE.3014-44/09
pobierz całą treść
197Andrzej Rykowski2009-11-24W sprawie naprawy nawierzchni chodnika i ulicy Leszczyńskiego.
pobierz całą treść
WD.0562-30/09
pobierz całą treść
198Andrzej Rykowski2009-11-24W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2010 rok na inwestycje pt: "Budowa ul. Bernardyńskiej oraz ul. Wójta Romy a ul. Farną".
pobierz całą treść
IFE.3014-45/09
pobierz całą treść
199Janusz Kossakowski2009-11-10W sprawie oświetlenia łącznika biegnącego od ul. Bielik i Makarowej do ul. Wspólnej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-48/09
pobierz całą treść
200Edward Dawid2009-11-18W sprawie ulicy Ciasnej.
pobierz całą treść
WD.7040-70/09
pobierz całą treść
201Wojciech Parzychowski2009-11-03W sprawie utwardzenia skrzyżowania ulic Ordona i Staniszewskiego.
pobierz całą treść
WD.0562-26/09
pobierz całą treść
202Wojciech Parzychowski2009-11-03W sprawie wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Fortowej.
pobierz całą treść
WD.0562-25/09
pobierz całą treść
203Wojciech Parzychowski2009-11-03W sprawie wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic St. Konwy i Słonecznej, Fortowej i Warszawskiej.
pobierz całą treść
IFE.3014-31/09
pobierz całą treść
204Grzegorz Ciecierski2009-11-09W sprawie zapewnienia w 2010 roku środków finansowych w budżecie miasta Ostrołęki na przebudowę ulicy Sygietyńskiego i Sportowej.
pobierz całą treść
IFE.3014-28/09
pobierz całą treść
205Wojciech Parzychowski2009-11-03W sprawie utwardzenia wyjazdów z ulic żwirowych na drogi asfaltowe.
pobierz całą treść
WD.0562-20/09
pobierz całą treść
206Jan Dobkowski2009-11-02W sprawie włączenia do budżetu na rok 2010 budowy ulic Jarzębinowej i Leszczynowej.
pobierz całą treść
IFE.3014-36/09
pobierz całą treść
207Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie propozycji do budżetu Miasta Ostrołęki na 2010 rok oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
pobierz całą treść
IFE.3014-38/09
pobierz całą treść
208Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie przeprowadzenia przeglądu ogrodzenia i wykonanie napraw urządzeń na placach zabaw dla dzieci położonych na terenie osiedla Stacja.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-10/09
pobierz całą treść
209Wojciech Parzychowski2009-10-09W sprawie zmiany planu przestrzennego zabudowania rejonu osiedla "Łazek", aby uniemożliwić budowanie wież telefonii cyfrowej.
pobierz całą treść
WAB.7326-2-26/09
pobierz całą treść
210Wojciech Parzychowski2009-09-29W sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Gen. Padlewskiego.
pobierz całą treść
IFE.3014-20/09
pobierz całą treść
211Wojciech Parzychowski2009-09-29W sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy K. Piotrowskiego oraz Spiro.
pobierz całą treść
IFE.3014-20/09
pobierz całą treść
212Wojciech Parzychowski2009-09-29W sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Ordona oraz Staniszewskiego.
pobierz całą treść
IFE.3014-20/09
pobierz całą treść
213Anna Kurhan-Rawa2009-10-13W sprawie zadań priorytetowych do realizacji w 2010 r.
pobierz całą treść
WD.0562-22/09
IFE.3014-50/09
pobierz całą treść
214Krzysztof Leszczyński2009-10-07W sprawie umieszczenia w budżecie miasta na 2010 rok inwestycji, remontów i modernizacji na osiedlu Łęczysk.
pobierz całą treść
ORM.0056-6-6/09
pobierz całą treść
215Mirosław Rosak2009-10-15W sprawie wykonania oświetlenia ulicy Patriotów.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-40/09
pobierz całą treść
216Mirosław Rosak2009-06-15W sprawie ustawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość poniżej 50 km/h, na odcinku ul. Żeromskiego.
pobierz całą treść
WD.0562-15/09
pobierz całą treść
217Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie nieruchomości należących do Polskich Kolei Państwowych.
pobierz całą treść
SMO.0565-44/09
pobierz całą treść
218Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie wykonania oświetlenia ulicy Odległej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-46/09
pobierz całą treść
219Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie przeprowadzenia przeglądu ogrodzenia i wykonanie napraw urządzeń na placach zabaw dla dzieci, położonych na ternie osiedla Stacja.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-10/09
pobierz całą treść
220Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie wybudowania zadaszonych wiat na przystankach autobusów miejskich przy Alei Jana Pawła II.
pobierz całą treść
RG.0562-3/09
pobierz całą treść
221Mirosław Rosak2009-10-27W sprawie ustawienia znaków informacyjnych wzdłuż ulicy Kolejowej.
pobierz całą treść
WD.0562-27/09
pobierz całą treść
222Edward Dawid2009-09-06W sprawie budowy dróg: Pomorskiej, Śląskiej i Wioślarskiej.
pobierz całą treść
IFE.3014-/09
pobierz całą treść
223Adam Ziarno2009-09-23W sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 11 Listopada z ul. Inwalidów Wojennych.
pobierz całą treść
WD.0562-17/09
pobierz całą treść
224Janusz Kossakowski2009-09-24W sprawie wydłużenia i poszerzenia zatok parkingowych na ulicy Środkowej.
pobierz całą treść
WD.0562-18/09
pobierz całą treść
225Anna Kurhan-Rawa2009-10-13W sprawie przesunięcia zjeżdżalni na placu zabaw między osiedlem Hallera a Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-9/09
pobierz całą treść
226Anna Kurhan-Rawa2009-10-13W sprawie usunięcia korzeni drzew i naprawę nawierzchni chodnika na ul. Dzieci Polskich.
pobierz całą treść
WD.0562-23/09
pobierz całą treść
227Adam Ziarno2009-09-23W sprawie remontu chodnika.
pobierz całą treść
WD.0562-19/09
pobierz całą treść
228Jan Dobkowski2009-09-17W sprawie zakupu siatek bramkowych na boisku osiedlowym przy ul. Leśnej.
pobierz całą treść
KST.0717-91/09
pobierz całą treść
229Wojciech Parzychowski2009-08-07W sprawie postawienia wiaty przystankowej na ulicy Sierakowskiego.
pobierz całą treść
L.dz. 2105/09
pobierz całą treść
230Krzysztof Leszczyński2009-06-25W sprawie inwestycji na terenie osiedla Łęczysk.
pobierz całą treść
ORM.0056-6/5/09
pobierz całą treść
231Jan Dobkowski2009-06-15W sprawie zamontowania kierunkowskazu na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Leśną.
pobierz całą treść
WD.0562-9/09
pobierz całą treść
232Jan Dobkowski2009-07-15W sprawie ułożenia chodnika przy ulicy Leśnej.
pobierz całą treść
WD.0562-10/09
pobierz całą treść
233Krzysztof Leszczyński2009-07-16W sprawie wykoszenia trawy i nawiezienia czarnoziemu na boisko do piłki nożnej przy ulicy Łęczysk.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-8/09
pobierz całą treść
234Edward Dawid2009-05-06W sprawie remontu i pomalowania płotu na placu zabaw przy ul. Fornalskiej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-7/09
pobierz całą treść
235Jan Dobkowski2009-05-08W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu oczka wodnego na osiedlu "Leśne".
pobierz całą treść
GKOŚ.7614-2-15/09
pobierz całą treść
236Jan Dobkowski2009-05-08W sprawie rozwiezienia czarnoziemu przy ul. Wiązowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0114-16/09
pobierz całą treść
237Jan Dobkowski2009-04-22W sprawie remontu urządzeń sanitarnych i ławek przy boisku osiedlowym na ul. Leśnej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-/09
pobierz całą treść
238Grzegorz Ciecierski2009-04-24W sprawie stanu technicznego zabawek na placu zabaw w Parku Miejskim oraz dosypanie piasku i naprawy drewnianych desek przy piaskownicy na placu zabaw w Parku Miejskim.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562/5/09
pobierz całą treść
239Grzegorz Ciecierski2009-03-31W sprawie naprawy ulicy Sygietyńskiego.
pobierz całą treść
WD.0562-8/09
pobierz całą treść
240Jan Dobkowski2009-03-25W sprawie zrobienia nowej płyty boiska sportowego na osiedlu "Leśne".
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-3/09
pobierz całą treść
241Mirosław Rosak2009-03-17W sprawie wykonania naprawy - uzupełnienia kostki brukowej w ciągu jezdni ulicy Narutowicza.
pobierz całą treść
WD.0562-7/09
pobierz całą treść
242Wojciech Parzychowski2009-03-17W sprawie remontu zabawek na placach zabaw na osiedlu Łazek.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-2/09
pobierz całą treść
243Mirosław Rosak2009-03-13W sprawie wykonania projektu i oświetlenie ulicy Dalekiej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-13/09
pobierz całą treść
244Jan Dobkowski2009-02-02W sprawie przekazania płytek chodnikowych.
pobierz całą treść
WD.0562-5/09
pobierz całą treść
245Jan Dobkowski2009-02-02W sprawie oświetlenia ulicy Lipowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-9/09
pobierz całą treść
246Jan Dobkowski2009-02-02W sprawie zrobienia wejścia z kostki brukowej do posesji na ul. Ogródkowej oraz w sprawie uzupełnienia wjazdu do bramy, wejścia do bramki na ul. Leśnej.
pobierz całą treść
ORM.0056-4-3/09
pobierz całą treść
247Wojciech Parzychowski2009-01-28W sprawie wyremontowania przystanku MZK przy ulicy St. Konwy.
pobierz całą treść
RG.0562-1/09
pobierz całą treść
248Mirosław Rosak2009-02-11W sprawie udzielenia pomocy przy organizacji festynu osiedlowego.
pobierz całą treść
KST.0717-16/09
pobierz całą treść
249Maria Ostrowska2009-02-13W sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację "Festynu Rodzinnego".
pobierz całą treść
KST.0717-19/09
pobierz całą treść
250Grzegorz Ciecierski2009-01-23W sprawie postawienia metalowej barierki przy drodze po drugiej stronie sklepu Zielony Market na Osiedlu 600-lecia, na końcu chodnika przy bloku Sygietyńskiego 1.
pobierz całą treść
WD.0562-4/09
pobierz całą treść
251Jan Dobkowski2009-01-26W sprawie zamontowania na osiedlu Leśne urządzeń zabawkowych dla dzieci.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-1/09
pobierz całą treść
252Jan Dobkowski2009-01-26W sprawie wymiany uszkodzonych kostek brukowych i poprawienia studzienki ściekowej na ulicy Leśnej.
pobierz całą treść
WD.0562-2/09
pobierz całą treść
253Radosław Stachacz2008-12-22W sprawie zakazu przejazdu samochodów przez Wał Carski.
pobierz całą treść
WD.0562-27/08
pobierz całą treść
254Mirosław Rosak2008-12-15W sprawie usunięcia betonowych słupów znajdujących się przy ul. Słowackiego.
pobierz całą treść
WD.0562-1/09
pobierz całą treść
255Krzysztof Leszczyński2008-12-08W sprawie zaprojektowania zatoki postojowej i przejścia dla pieszych przed SP Nr 6.
pobierz całą treść
IFE.0562-17/08
pobierz całą treść
256Jan Dobkowski2008-10-20W sprawie zakupu siatek na bramki do piłki nożnej oraz kosze do gry w koszykówkę na boisku na osiedlu Leśne.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-17/08
pobierz całą treść
257Leszek Piórkowski2008-11-12W sprawie zamieszczenia prac w planach robót na 2009 r.
pobierz całą treść
WD.0562-25/08
pobierz całą treść
258Janusz Kossakowski2008-09-24W sprawie ogrodzenia placu zabaw usytuowanego pomiędzy ulicami Bielik i Makarowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7070-0562-15/08
pobierz całą treść
259Maria Ostrowska2008-10-22W sprawie wprowadzenia zakazu poruszania się samochodami ciężarowymi o nośności powyżej 2,5 t ulicami: Dzieci Polskich, Baśniowa i Kubusia Puchatka.
pobierz całą treść
WD.0562-21/08
pobierz całą treść
260Dorota Andrzejczyk2008-10-15W sprawie przebudowy ulicy Jaracza.
pobierz całą treść
IFE.0562-13/08
pobierz całą treść
261Czesław Bączek2008-10-15W sprawie remontu nawierzchni ul. Platynowej.
pobierz całą treść
IFE.0562-12/08
pobierz całą treść
262Jan Dobkowski2008-08-28W sprawie nawiezienia ziemi na boisko osiedlowe przy ulicy Leśnej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-14/08
pobierz całą treść
263Mirosław Rosak2008-10-16W sprawie podjęcia działań, zmierzających w kierunku utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, w sąsiedztwie Osiedla "Stacja".
pobierz całą treść
GGN.0057-4/08
pobierz całą treść
264Adam Ziarno2008-08-20W sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy osiedlowej łączącej ulicę 11 Listopada z ulicą Starosty Kosa.
pobierz całą treść
WD.0562-16/08
pobierz całą treść
265Janusz Kossakowski2008-09-24W sprawie zakupu i montażu kloszy oświetleniowych wzdłuż cmentarza Armii Radzieckiej.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-47/08
pobierz całą treść
266Jan Dobkowski2008-09-29W sprawie wymiany uschniętych i zniszczonych drzewek i iglaków w ulicach Leśnej i Ogródkowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-14/08
pobierz całą treść
267Mirosław Rosak2008-09-15W sprawie uzupełnienia kostki brukowej w ciągu jezdni ulicy Narutowicza.
pobierz całą treść
WD-0562-20/08
pobierz całą treść
268Grzegorz Ciecierski2008-09-25W sprawie przebudowy ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej.
pobierz całą treść
IFE.0562-11/08
pobierz całą treść
269Krzysztof Leszczyński2008-09-11W sprawie umieszczenia zadań o charakterze inwestycyjnym, remontowym i modernizacyjnym do budżetu miasta na rok 2009.
pobierz całą treść
ORM.0056-6/8/08
pobierz całą treść
270Grzegorz Ciecierski2008-09-15W sprawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla Parkowe.
pobierz całą treść
WD.0562-17/08
pobierz całą treść
271Edward Dawid2008-08-29W sprawie budowy ul. Fornalskiej oraz ul. Czeczotka.
pobierz całą treść
IFE.0562-8/08
pobierz całą treść
272Leszek Piórkowski2008-09-01W sprawie remontu chodnika przy ul. Gorbatowa.
pobierz całą treść
WD.0562-15/08
pobierz całą treść
273Jan Dobkowski2008-09-02W sprawie przekazania kostki kamiennej z rozbiórki ulic.
pobierz całą treść
WD.0562-14/08
pobierz całą treść
274Wojciech Parzychowski2008-08-06W sprawie dofinansowania festynu rodzinnego na Osiedlu "Łazek".
pobierz całą treść
KST.0717-101/08
pobierz całą treść
275Janusz Kossakowski2008-07-08W sprawie możliwości wykonania zjazdu na ul. Księdza Pęksy w kierunku ul. Bielik i Makarowej.
pobierz całą treść
WD.0562-12/08
pobierz całą treść
276Janusz Kossakowski2008-07-08W sprawie rekultywacji terenu położonego pomiędzy ul. Księdza Pędzicha, a ul. Wspólną.
pobierz całą treść
GKOŚ.7070-45/08
pobierz całą treść
277Jan Dobkowski2008-07-30W sprawie firmy "KREX".
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-12/08
pobierz całą treść
278Mirosław Rosak2008-08-12W sprawie podjęcia działań w związku z niesprawnym systemem kanalizacji deszczowej na ul. S. Wyspiańskiego i E. Plater.
pobierz całą treść
GKOŚ.7034-36/08
pobierz całą treść
279Radosław Stachacz2008-06-04W sprawie postawienia znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony przy wjazdach na ulicę Srebrną.
pobierz całą treść
WD.0562-8/08
pobierz całą treść
280Radosław Stachacz2008-06-09W sprawie naprawy chodnika przy ul. Pomian.
pobierz całą treść
WD.0562-10/08
pobierz całą treść
281Radosław Stachacz2008-06-04W sprawie likwidacji placu zabaw przy ulicy Sadowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562/08
pobierz całą treść
282Czesław Bączek2008-05-27W sprawie wykonania dodatkowego wejścia na plac zabaw przy ul. Bursztynowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562/08
pobierz całą treść
283Czesław Bączek2008-05-27W sprawie ustawienia znaków ruch pieszo-rowerowy na tzw. "wale carskim".
pobierz całą treść
WD.0562-9/08
pobierz całą treść
284Władysław Ścibek2008-05-19W sprawie wydzielenia i oznakowania miejsca na postój samochodu osobowego dla potrzeb inwalidy.
pobierz całą treść
WD.5512-70/08
pobierz całą treść
285Dorota Andrzejczyk, Krzysztof Leszczyński, Czesław Bączek, Radosław Stachacz2008-05-02W sprawie dofinansowania festynu osiedlowego.
pobierz całą treść
KST.0717-68/08
pobierz całą treść
286Edward Dawid, Grzegorz Ciecierski2008-05-19W sprawie dofinansowania festynu rodzinnego.
pobierz całą treść
KST.0717-66/08
pobierz całą treść
287Mirosław Rosak2008-05-19W sprawie wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Kraszewskiego.
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-28/08
pobierz całą treść
288Andrzej Rykowski2008-05-14W sprawie wsparcia finansowego festynu osiedlowego i imprezy pn. "Dzień Dziecka na sportowo".
pobierz całą treść
KST.0717-65/08
pobierz całą treść
289Maria Ostrowska2008-04-14w sprawie wycinki drzew przy ul. Hallera.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-7/08
pobierz całą treść
290Wojciech Parzychowski2008-05-07w sprawie zakupu stołu do gry w ping-ponga na plac zabaw przy ul. Fortowej.
pobierz całą treść
GKOŚ.0562-8/08
pobierz całą treść
291Grzegorz Ciecierski2008-04-28w sprawie doposażenia placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim i stanu studzienek kanalizacyjnych na ul. Papierniczej.
pobierz całą treść
ORM.0056-7-9/08
pobierz całą treść
292Mariusz Mierzejewski2008-05-09w sprawie wsparcia imprezy osiedlowej, która odbędzie się 30. maja z okazji Dnia Dziecka.
pobierz całą treść
KST.0717-58/08
pobierz całą treść
293Mariusz Mierzejewski2008-05-09w sprawie zgłoszonych przez mieszkańców i radnych Osiedla Centrum problemów.
pobierz całą treść
WD.0057-10/08, KST.0717-64/08
pobierz całą treść
294Mirosław Rosak2008-03-28W sprawie udzielenia pomocy przy organizacji festynu dla mieszkańców Osiedla Stacja.
pobierz całą treść
KST.0717-49/08
pobierz całą treść
295Jan Dobkowski2008-03-12W sprawie przekazania 6 sztuk płyt żelbetowych
pobierz całą treść
WD.0562-4/08
pobierz całą treść
296Jan Dobkowski2008-03-04W sprawie dot. rozkopania i zniszczenia nawierzchni ulicy Topolowej
pobierz całą treść
WD.0562-5/08
pobierz całą treść
297Krzysztof Leszczyński2008-03-05W sprawie planów realizacyjnych dot. ulic Gospodarczej i Zawiszy Czarnego
pobierz całą treść
IFE 0562-1/08
pobierz całą treść
298Grzegorz Ciecierski2008-02-07W sprawie przydzielenia lokalu do odbywania spotkań członków Rady Osiedla Parkowe
pobierz całą treść
GKOŚ 0562-3/08
pobierz całą treść
299Grzegorz Ciecierski2008-02-25W sprawie naprawy nawierzchni drogi między SP Nr 2 a Parkiem Miejskim
pobierz całą treść
ORI 0056-7-2/08
pobierz całą treść
300Wojciech Parzychowski2008-03-11W sprawie wybudowania oświetlenia ulicy Ks. Brzózki.
pobierz całą treść
GKOŚ. 7044-18/08
pobierz całą treść
301Wojciech Parzychowski2008-03-11W sprawie wybudowania oświetlenia ulicy Orła Bielika.
pobierz całą treść
GKOŚ. 7044-17/08
pobierz całą treść
302Mirosław Rosak, Mariusz Mierzejewski2008-03-12W sprawie podjęcia wspólnych działań, zmierzających w kierunku utworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
pobierz całą treść
IFE.6422-9/3/08
pobierz całą treść
303Mirosław Rosak2008-03-11W sprawie wykonania oświetlenia na części projektowej ulicy, w obrębie tzw. "trójkąta PKP".
pobierz całą treść
GKOŚ.7044-20/08
pobierz całą treść
304Mirosław Rosak2008-03-10W sprawie podjęcia działań administracyjnych w celu wyegzekwowania porządku na działce położonej przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Ostrowskiej.
pobierz całą treść
SMO 014-20/08
pobierz całą treść
305Andrzej Rykowski2007-11-22W sprawie opracowania projektu parkingu przy ulicy Szwedzkiej.
pobierz całą treść
IFE. 2211-4-12/07
pobierz całą treść
306Mirosław Rosak2008-02-01W sprawie ustawienia lustra w obrębie skrzyżowania ulic: Narutowicza i Żeromskiego.
pobierz całą treść
WD. 0562-1/08
pobierz całą treść
307Wojciech Parzychowski2008-01-24W sprawie budowy ulicy Okopowej oraz wykupu ziemi pod boisko sportowe przy ul. Pamięci Narodowej.
pobierz całą treść
ORI. 0056-5-17/08
pobierz całą treść
308Mirosław Rosak2008-01-17W sprawie przeniesienia słupów ogłoszeniowych lub też wybudowania kolejnych, które znajdują się w obrębie Osiedla Stacja.
pobierz całą treść
GKOŚ. 7062-12/08
pobierz całą treść

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-29 14:50:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008