Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Interpelacje, zapytania i wnioski

Wnioski komisji Rady Miasta

Lp.Zgłaszający/
Wnioskodawca
Data
zgłoszenia
TreśćOdpowiedź
1Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji2015-05-05w sprawie podjęcia działań mających na celu remont Galerii Ostrołęka przy Placu Bema 14
pobierz całą treść
WIM.0003.12.2015
pobierz całą treść
2Komisja Budżetu i Finansów2012-06-28w sprawie możliwości dołączenia do przejazdów bezpłatnych Członków rodzin wielodzietnych na podstawie wydanych Kart Wielkiej Rodziny oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.
pobierz całą treść
RG.7030.1.2.2012
pobierz całą treść
3Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2012-06-22w sprawie wniosku dot. przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o.
pobierz całą treść
RG.0232.3.5.20152
pobierz całą treść
4Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2012-06-19w sprawie przekazania kolejnego dofinansowania budowy nowej siedziby Miejskiej Komendy Policji w Ostrołęce.
pobierz całą treść
FBPO.3222.156.2013
pobierz całą treść
5Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2012-05-29w sprawie przeprowadzenia remontu pomieszczenia w budynku OIK oraz wykonania drugiej łazienki.
pobierz całą treść
GKOŚ.152.7.2012
pobierz całą treść
6Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2012-05-29w sprawie możliwości wygospodarowania nowej siedziby dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub Stowarzyszenia "Nadzieja".
pobierz całą treść
SSO.8131.8.2012
pobierz całą treść
7Komisja Oświaty2012-04-20w sprawie uregulowań prawnych dot. regulaminu przyznawania odznaczeń "Za zasługi dla Miasta Ostrołęki".
pobierz całą treść
 
8Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2011-12-13w sprawie powstania obwodnicy omijającej Ostrołękę.
pobierz całą treść
WD.0003.21.2011
pobierz całą treść
9Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2011-11-24w sprawie rozważnia przez Prezydenta Miasta innych sposobów informowania mieszkańców o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
pobierz całą treść
 
10Komisja Oświaty2011-10-18w sprawie rozpatrzenia kalkulacji kosztów remontu I LO oraz ewentualnego umieszczenia ich w budżecie na 2012 rok.
pobierz całą treść
IFE.0003.26.2011
pobierz całą treść
11Komisja Oświaty2011-10-06w sprawie zabezpieczenia środków na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 5., nadbudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na małą salkę gimnastyczną i wymianę drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 2, zakup 2 maszyn.
pobierz całą treść
WO.3040.3.9.2011
pobierz całą treść
12Komisja Budżetu i Finansów2011-07-01w sprawie wygospodarowania środków na renowację zabytków przy Kościele Farnym w Ostrołęce.
pobierz całą treść
GKOŚ.7021.6.50.2011
pobierz całą treść
13Komisja Budżetu i Finansów2011-07-01w sprawie przeznaczenia zysku OPWiK za 2010 rok na kapitał zapasowy Spółki.
pobierz całą treść
RG.0232.1.14.2011
pobierz całą treść
14Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2011-04-11w sprawie zorganizowania w ciągu jednego miesiąca spotkania konsultacyjnego, trójstronnego.
pobierz całą treść
WAB.6724.20.2011 WAB.1511.40.2011
pobierz całą treść
15Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2011-04-11w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Krańcowej.
pobierz całą treść
WAB.6724.20.2011
pobierz całą treść
16Komisja Kultury Narodowej i Promocji2011-02-21w sprawie wsparcia finansowego dla zespołu tańca
pobierz całą treść
KST.423.7.2011
pobierz całą treść
17Komisja Budżetu i Finansów2011-01-31w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców celem pobrania próbek i wykonania ekspertyz wytrzymałościowych podbudowy i warstwy ścieralnej obwodnicy
pobierz całą treść
WD.0003.5.2011
pobierz całą treść
18Komisja Promocji i Kultury2010-09-30w sprawie zakupu samochodu przeznaczonego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.
pobierz całą treść
KST.0114-32/10
pobierz całą treść
19Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2010-06-15w sprawie zakupu przenośnej sceny.
pobierz całą treść
KST.0717-72/10
pobierz całą treść
20Komisja Rewizyjna2010-04-22w sprawie korespondencji ze szkół i wymiany okien w lokalach w związku z natężeniem ruchu przy obwodnicy.
pobierz całą treść
WO.0718-2-5/10
IFE.0057-7/10
pobierz całą treść
21Komisja Budżetu i Finansów2010-02-25w sprawie wsparcia finansowego ze strony samorządu Miasta Ostrołęki rozpoczęcia inwestycji pn. "nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce".
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
22Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2010-02-25w sprawie zadania pn. "Budowa parkingu położonego róg ul. 11 Listopada ul. Dobrzańskiego".
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
23Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2010-02-19w sprawie realizacji inwestycji wspólnych w 2010 r.
pobierz całą treść
IFE.0057-5/10
pobierz całą treść
24Komisja Oświaty2009-11-24w sprawie zabezpieczenia środków na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 8.
pobierz całą treść
IFE.3014-49/09
pobierz całą treść
25Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2009-11-06w sprawie możliwości wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część tzw. "Wału Carskiego" polegającej na dopuszczeniu dla ruchu pojazdów części wału pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Bursztynowa, Poznańska i Modrzejewskiej a ulicą Pomian.
pobierz całą treść
WAB.7326-2-27/09
pobierz całą treść
26Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2009-10-26w sprawie zapewnienia dojazdu do drogi krajowej nr 61 przez właścicieli nieruchomości.
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
27Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2009-10-26w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 r.
pobierz całą treść
WKT.0114-20/09
pobierz całą treść
28Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2009-09-22w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2010 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą budowy bloku socjalnego, przygotowania projektu i dokumentacji.
pobierz całą treść
IFE.3014-21/09
pobierz całą treść
29Komisja Promocji i Kultury2009-06-23w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r. na organizację Festiwalu Wiosna Rockowa.
pobierz całą treść
KST.0114-41/09
pobierz całą treść
30Komisja Promocji i Kultury2009-05-20w sprawie zorganizowania w przyszłym roku Dnia Działacza Kultury.
pobierz całą treść
KST.0114-39/09
pobierz całą treść
31Komisja Oświaty2009-04-23w sprawie przedłożenia Komisji Oświaty wykaz nadgodzin Dyrektorów, Wicedyrektorów, nauczycieli w szkołach oraz placówkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.
pobierz całą treść
WO.0718-2-6/09
pobierz całą treść
32Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-04-23w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ostrołęki dodatkowych pieszych służb patrolowych realizowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
pobierz całą treść
 
33Komisja Rewizyjna2009-04-08w sprawie sporządzania i przedkładania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta sprawozdań z wykonania planowanych zadań w okresach kwartalnych.
pobierz całą treść
ORM.0530-58/09
pobierz całą treść
34Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2009-03-24w sprawie opracowania programu oszczędnościowego OPWiK na 2009 r. i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
pobierz całą treść
RG.0057-1/09
pobierz całą treść
35Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-03-20w sprawie utworzenia obwodu głosowania z siedzibą w budynku Zarządu Dróg na osiedlu Łazek.
pobierz całą treść
ORM.008-10/09
pobierz całą treść
36Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-03-20w sprawie przedłużenia strefy płatnego parkowania wzdłuż ul. Kościuszki do ul. Leszczyńskiego.
pobierz całą treść
WD.5547-4/09
pobierz całą treść
37Komisja Oświaty2009-03-20w sprawie pism Ministra Edukacji Narodowej dotyczące Stowarzyszenia "Pokój i Dobro".
pobierz całą treść
WO-0717-5-7/09
pobierz całą treść
38Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-03-09w sprawie firmy KREX.
pobierz całą treść
WAB.7331-1-2/08
pobierz całą treść
39Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-02-18w sprawie dodanie w Statucie Miasta Ostrołęki zapisu pozwalającego na zabieranie głosu przewodniczącym podczas obrad sesji.
pobierz całą treść
ORM.0065-7/38/09
pobierz całą treść
40Komisja Prawa i Współpracy z Samorządem Mieszkańców2009-02-18w sprawie utworzenia zakładu, który zajmowałby się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Ostrołęki.
pobierz całą treść
GKOŚ.0057-1/09
pobierz całą treść
41Komisja Rewizyjna2009-02-03w sprawie przedstawienia wykazu rozstrzygniętych przetargów od dnia 27.11.2006 do 02.02.2009 r.
pobierz całą treść
ZP.0114-5/09
pobierz całą treść
42Komisja Sportu i Turystyki2009-01-21w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z szatni MOSiR przez kluby piłkarskie MKS Narew i Korona HiD oraz bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych ostrołęckich szkół przez wszystkie grupy sportowe młodzieżowe i dziecięce.
pobierz całą treść
KST.0114-10/09
pobierz całą treść
43Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2008-12-11w sprawie zwiększenia liczby kontroli przez Straż Miejską i egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego na ulicy Niewiarowskiego.
pobierz całą treść
SMO.0562-5/08
pobierz całą treść
44Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2008-12-05w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2009 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą budowy żłobka miejskiego albo adaptacji pozyskanego budynku.
pobierz całą treść
SSO.8162-14/08
pobierz całą treść
45Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2008-11-27w sprawie dokonania zamówienia na sporządzenie Koreferatu oddziaływania firmy KREX na środowisko do opracowanego Raportu.
pobierz całą treść
WAB.7331-1-2/08
pobierz całą treść
46Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2008-11-20w sprawie pomocy prawnej i finansowej dla Ligi Kobiet Polskich.
pobierz całą treść
SSO.0114-53/08
pobierz całą treść
47Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2008-10-24w sprawie wprowadzenia w trybie nadzwyczajnym na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 30.10.2008 r. projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce.
pobierz całą treść
WAB.0717-73/08
pobierz całą treść
48Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2008-08-18w sprawie uaktualnienia stanu faktycznego i prawnego w sprawie dotyczącej skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
pobierz całą treść
KS.0561-13/08
pobierz całą treść
49Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2008-06-03w sprawie założenia klimatyzacji w sali konferencyjnej nr 113.
pobierz całą treść
OU.0057-1/08
pobierz całą treść
50Komisja Budżetu i Finansów2008-05-07w sprawie przedłożenia projektu uchwały dot. przekazania do kompetencji Prezydenta Miasta decyzji odnośnie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
pobierz całą treść
GGN.0057-1/08
pobierz całą treść
51Komisja Budżetu i Finansów2008-05-07w sprawie pozyskania środków na pokrycie brakującej dotacji na podwyżki dla nauczycieli.
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
52Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska2008-05-06w sprawie spotkania firmy KREX z reprezentantami mieszkańców osiedla Leśne.
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
53Komisja Sportu i Turystyki2008-05-15w sprawie dofinansowania klubu piłkarskiego MKS Narew Ostrołęka.
pobierz całą treść
ORM.0065-5-5/08
pobierz całą treść
54Komisja Rewizyjna2008-04-29w sprawie listu Państwa S.
pobierz całą treść
Ds 29/08
pobierz całą treść
55Komisja Promocji i Kultury2008-04-24w sprawie powołania osoby koordynującej współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz pieniędzy na wydanie albumu promującego miasto Ostrołęka.
pobierz całą treść
ORM.0063-6-4/08
pobierz całą treść
56Komisja Sportu i Turystyki2008-04-24w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
pobierz całą treść
IFE.0057-4/08
pobierz całą treść
57Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców2008-04-11w sprawie wszystkich projektów uchwał, w których jest informacja, że dotyczą środowiska osób niepełnosprawnych.
pobierz całą treść
 
pobierz całą treść
58Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej2008-04-07w sprawie przygotowania sprawozdania z zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
pobierz całą treść
ON.0114-13/08
pobierz całą treść
59Komisja Rewizyjna2008-04-10w sprawie sporządzenia sprawozdań z wykonania planowanych zadań.
pobierz całą treść
 

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-29 14:50:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008